Lær aktivitet av Tasta skole

For mange barn og unge sitter for mye stille, både hjemme og på skolen. Aktivitetsalliansen heier på politikere og foreldre som bidrar til økt aktivitet.

Publisert: Publisert:

Aktiv matte: Sofie Natvik-Tøftum og Eira Johanne Millington ved Tasta skole har løpt til en post hvor de løser en matematikkoppgave, før de fyker tilbake til læreren med svaret. Foto: Torstein Lillevik

  • Lars Erik Mørk
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Lars Erik Mørk - Talsperson for aktivitetsalliansen.jpg

FØRSTEKLASSINGENE blir som regel fulgt til skolen av foreldre eller andre voksne den første tiden. Det er en gylden mulighet til å bygge gode vaner både for barn og foreldre. Ifølge en Norstat-undersøkelse i år, mener 87 prosent at fysisk aktive voksne er gode forbilder for dem rundt seg. Aktivitetsalliansen heier derfor på foreldre som går eller sykler sammen med barna. Hvis det er mulig, la bilen stå og ta beina eller sykkelen fatt. Det gir god mosjon for både store og små.Flere barneskoler, som Borge skole i Skien, oppfordrer barn og foreldre til å gå til skolen. Det samme gjør Trygg Trafikk, som håper at biltrafikken ved skolene reduseres. Ved Borge skole har man gjort bilkjøring til skolen mer tungvint ved å lage blindvei der man slipper av barna. Effekten er at færre kjører barna til skolen og at flere sykler eller går.

NASJONAL TRANSPORTPLAN har som mål at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen. Dessverre har det de siste tiårene blitt bygget for få gang— og sykkelveier i Norge til å matche dette målet, og fortsatt er utbyggingsplanene lite ambisiøse. Aktivitetsalliansen oppfordrer derfor politikerne til å legge om takten og bygge ut langt flere gang- og sykkelveier de kommende årene. Mange steder vil dette kunne gjøre skoleveiene tryggere og bidra til at flere barn og unge kan være naturlig fysisk aktive ved at de går og sykler til skolen.

Det viktige er ikke hva man gjør, men at man gjør noe.

Skien kommune er et eksempel på at det er mulig å få fortgang i planene, og i fjor ble ny vei og fortau i Sneltvedtveien åpnet av ordfører Hedda Foss Five. Det markerte starten på flere år med massiv utbygging av gang- og sykkelveier i kommunen.

I Skedsmo kommune har politikerne bevilget penger til sykkelparkering ved skolene. Aktivitetsalliansen heier på politikere som går inn for økte bevilgninger til trygge skoleveier. Eksemplene over viser at det går an å skape slike naturlige forutsetninger for mer naturlig fysisk aktivitet.

Noen elever har imidlertid så lang skolevei at buss er eneste alternativ. Andre steder gjør trafikksituasjonen at det ikke er særlig attraktivt å gå eller sykle. Utbygging av gang- og sykkelveier må derfor ha høy prioritet.

FORELDRE HAR et stort ansvar for å bidra til at ungene er aktive på fritiden, enten det er gjennom organisert idrett, lek eller turer og aktiviteter med familien. Det viktige er ikke hva man gjør, men at man gjør noe. Å være aktiv med barna er også en god mulighet for foreldrene til å øke eget aktivitetsnivå og å være en god rollemodell for sine barn.

Helsedirektoratet la i vår frem sine nye anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Ett av rådene er at barn og unge skal ha minst én time fysisk aktivitet hver dag. For å nå dette målet må også skolen ta sin del av ansvaret. Dessverre er det få skoler som har lykkes i å prioritere dette, men det finnes unntak.

PÅ SYLLING SKOLE i Lier har de lagt om timeplanen slik at alle elever får en time gym hver dag. Dette har de gjort ved å kutte litt på friminuttene og ved å bruke litt av mattetimene, samfunnsfag og engelsk.

Gjennom prosjektet Aktiv Skole innføres lærerstyrt daglig fysisk aktivitet.

«Elevene blir roligere, gladere og mer konsentrerte av én time fysisk aktivitet hver dag,» uttalte rektor ved Sylling skole i Lier, Roar Bogerud, til NRK Buskerud i mars i år. Skolen har ikke fått ekstra penger til ordningen, men bruker elever fra St. Hallvard videregående skole som veiledere i tillegg til lærere i kroppsøving. Rektor sier at tiltaket ikke har kostet noe i kroner og øre, utover ekstraarbeid med å organisere og koordinere. 5.–7. klasse har fysisk aktivitet om morgenen, 1.–4. klasse har en time midt på dagen, og 8.–10. klasse har en time mot slutten av dagen.

OGSÅ I STAVANGER er det satt i gang et prosjekt for mer aktivitet i skolen. I skoleåret 2013/14 ble det gjennomført en pilotstudie på 3. trinn ved Tasta skole: Gjennom prosjektet Aktiv Skole innføres lærerstyrt daglig fysisk aktivitet. Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen og Universitetet i Stavanger samarbeider med intervensjonsskolene med å utvikle gode metoder for å kombinere fag med fysisk aktivitet. Ved hjelp av et enkelt aktivitetshefte utstyres skoler og SFO med eksempler på hvordan de kan skape en alternativ og motiverende læringsarena, der fysisk aktivitet kan knyttes opp mot for eksempel norsk og matematikk.

Dette skoleåret rulles prosjektet ut til 5. trinn ved fem intervensjonsskoler og fire kontrollskoler. Elevenes aktivitetsnivå, fysisk form og selvregulering blir målt. Skolene i prosjektet har selv meldt sin interesse for å delta. Neste år vil flere skoler få tilbud. Dette er veien å gå.

AKTIVITETSALLIALSEN er et samarbeid for mer fysisk aktivitet, sunn livstil og forebyggende helse. Vi oppfordrer alle foreldre, skoler og politikere til å legge til rette for en mer aktiv skolehverdag, enten ved mer fysisk aktivitet i skolen eller ved å hjelpe barna til å gå eller sykle til skolen.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Klatrere sitter fast på fjellhylle

  2. Mamma Ingebrigtsen ble forferdet over Jakobs løp: – Han er tross alt 20 år i dag og må få bestemme selv

  3. – Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet

  4. Ny E18 ved Larvik kostet 5,2 mrd. kroner. På veien forsvant avkjøringen til byen.

  5. To smittet av koronavirus i Randaberg

  6. Knuste egen mesterskapsrekord – så løp han videre ut av stadion