• Høstlig morgenstemning på Gamlingen – «helsestasjonen for bevaring av fysisk og psykisk helse for den enkelte», som det heter i historieboken om Gamlingen og Gamlingens venner. Pål Christensen

Ja til Gamlingen

Den største trusselen mot Gamlingen er kanskje ikke Ryfast, men heller politikere som gang på gang prioriterer de sterke kapitalinteressene når det virkelig gjelder?