Har vi egentlig lært av Christoffer-saken?

Norske barns rettssikkerhet er styrket av Christoffer-saken, hevdes det. Og barneloven skal endres for å styrke den ytterligere. En rekke høringsuttalelser uttrykker skepsis.

Publisert: Publisert:

Hettegenseren til Christoffer Gjerstad, som ble mishandlet til døde hjemme, er med i utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» i kjellergangen under Stortinget i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

 • Dag Rune Ramstad
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

dag rune ramstad.jpg

BARNE— OG LIKESTILLINGSMINISTER Inga Marte Thorkildsen har foreslått to endringer av barneloven for å gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Vurdert ut fra de mer enn 90 høringsuttalelsene, kan lovendringene tenkes gi flere, ikke færre Christoffer-saker.Mange sier at de har lært av Christoffer-saken, og at vi alle er blitt flinkere til å se barn, bry oss og varsle. Samtidig er et grunnleggende hovedproblem urørt: Christoffer kunne mishandles og drepes hjemme fordi moren alene fikk bestemme om han skulle treffe sin far og resten av familien. En forutsetning for overgrep er at ofrene isoleres og kan trues og kues til lojalitet, slik at mishandlingen skjules. Foreldre og besteforeldre ser hvordan barna har det, og er de nærmeste barna kan betro seg til. Christoffer var «gutten som ble usynlig» (Aftenposten 21.4.2009), og han var alene med sin redsel.

 • Overgrep mot barn skal inn i læreplanen

DET GIR TRYGGHET OG STABILITET for barn å ha kontakt med begge sine foreldre. I stedet for å sikre dette, synes statsråd Thorkildsen å henge igjen i fordommer om at fedre er farlige.

Det ene lovforslaget handler om samvær under tilsyn, og skal «senke terskelen for når domstolen avgjør at samvær skal nektes helt». Dette kan være riktig hvis det er vold i bildet. Problemet er at slike alvorlige avgjørelser tas rutinemessig også hvis det bare er uenighet mellom foreldrene eller motvilje hos et barn som er holdt borte fra «samværsforelderen» (oftest far) og familien.

Lovendringene kan tenkes å gi flere, ikke færre Christoffer-saker.

Christoffers mor hevdet i retten at Christoffer selv ikke ville være hos sin pappa (Dagbladet 6.2.2013). Dette er overgriperes standardforsvar: Han ville det selv.

DET ANDRE og mer omtalte lovforslaget skal gjøre det tydeligere at «bostedsforelderen» (oftest mor) kan gjøre som Christoffers mor: Stanse kontakten mellom barn og far.

Flere høringsinstanser kritiserer forslaget som ubalansert. Bare fedre presenteres som voldsutøvere, og mye er partshistorier. Oslo tingrett skriver at «...enkelte av de funn/synspunkter departementet referer til, synes ikke basert på kvalitetssikret forskning» . Psykologforeningen skriver at det ikke finnes grunnlag for å anta at samværsforelder har større risiko for å utsette barn for vold eller overgrep.

Departementet viser til sitt «Informasjonshefte til dommere i barnefordelingssaker». Det har 25 eksempler på vold. I alle er far overgriper og mor offer. Vold mot barn eller fedre nevnes ikke. Hvor er barneperspektivet?

Likestillingsombudet har kritisert informasjonsheftet for å forsterke stereotypier, men departementet ignorerer de faglige innvendingene og bruker heftet i opplæring av rettsapparatet.

STATSRÅD THORKILDSEN vil klargjøre at bostedsforelderen ensidig kan bryte barnets kontakt med den andre. Dette reagerer nesten alle høringsinstanser på:

 • «Hva om bostedsforelder er den som er voldelig eller er overgriper?» spør Norsk Fosterhjemsforening.

En voldelig bostedsforelder er mer alvorlig for barnet. Barnet kan mishandles i sitt eget hjem av den det er mest sammen med og helt avhengig av. Christoffers far fikk ingen informasjon om skader og diagnoser. Samværsforeldre har i dag liten mulighet til å beskytte barna sine mot vold.

Flere høringsinstanser finner det både uforståelig og betenkelig at departementet eksplisitt avviser å bedre rettssikkerheten her:

 • «Mange samværsforeldre i dag opplever å være 'rettsløse'» , uttaler Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum.
 • «Vi kan ikke lukke øyne for at også bostedsforelder kan være overgriper» , påpeker Redd Barna.

MOREN KUTTET Christoffers kontakt med faren da mishandlingen startet, ved å framsette falske anklager. Hun sa at eksmannen var voldelig mot sønnen, og stanset videre samvær (Aftenposten 4.2.2013).

Statsråd Thorkildsens forslag skal gjøre det enda lettere for mødre å gjøre dette. Hun argumenterer mot at det finnes falske anklager: «Mange tror at det finnes tusenvis av mødre som bare er ute etter å spolere for en tidligere partner ved å komme med falske anklager. Ingen forskning viser at det er belegg for det» , ble hun sitert på i Dagsavisen 3. september i fjor.

Høringsuttalelsene gir et helt annet bilde:

 • «Problemet med uberettigede påstander om overgrep er dessverre ikke marginalt» , ifølge Kristiansand tingrett.
 • «Også uberettigede påstander om overgrep skader barn» , påpeker Sør-Trøndelag tingrett.

Høringsuttalelser fra barn og unge gjør sterkt inntrykk. Mange opplever å ha blitt fratatt en forelder på grunn av falske beskyldninger og skriver at det er veldig alvorlig for livet deres.

THORKILDSEN UTTALER i høringsnotat og i mediene at lovendringen ikke vil gi flere falske anklager i barnefordelingssaker fordi «falske beskyldninger for retten vil kunne medføre straffansvar».

Høringsuttalelsene vurderer det annerledes:

 • «Etter over 30 år i praktisk rettsliv kjenner jeg ikke til et eneste tilfelle, hvor denne konsekvensen har inntrådt» , står det uttalelsen fra Kontrollkommisjonen for Gjøvik, Toten, Hadeland og Valdres.
 • «Høringsnotatet legger opp til at bostedsforelder som har utløst samværsnekt skal beskyttes mot sanksjoner for dette. Det er derfor ikke usannsynlig at retten til å utløse samværsnekt vil kunne bli brukt i nokså betydelig omfang» , uttaler Regionsenter for barn og unges helse i Helseregion Øst og Sør.
 • «En regel som foreslått vil antakelig gjøre mer skade enn gagn» , skriver Agder lagmannsrett.

MANGE PÅPEKER hovedproblemet, som er formulert slik i uttalelsen fra Foreningen 2 Foreldre: «Den største trusselen for rettssikkerheten til dem som er utsatt for vold og overgrep, er falske anklager om det samme.»

Det ble realiteten for Christoffer og hans far og familie.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. På vei til byen på hjemmelaget flåte

 2. Trafikk­ulykke på E 39 i Kvinesdal – seks personer til sykehus

 3. Kiter i god form etter uhell ved Ølberg­stranden

 4. Turist falt ned skrent ved Kjerag – gikk utenfor merket løype

 5. Trolljeger­prøven 2020 er annerledes, men innsatsen er like stor

 6. Trump sprer rykter om at Harris ikke kan velges