Dagens cannabis enda farligere

Det blir ikke færre problemer med enda et akseptert rusmiddel.

Publisert: Publisert:

Røyking av dagens cannabis, som her på et utested i Amsterdam, er mer helseskadelig enn før. Legalisering vil heller ikke føre til mindre alkoholbruk, heller til at folk bruker begge deler, mener Mina Gerhardsen. Foto: Jon Ingemundsen

  • Mina Gerhardsen
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Mina Gerhardsen_2000x2819_foto_Guri_Dahl.jpg

«NÅ BLÅSER HASJ-TREKKEN HIT», skriver Aftenbladet i en artikkel 9. mai, der de intervjuer lokalpolitikere (inkludert Kristoffer Joner, som jo også er kjent som skuespiller) og en trønder som nå jobber på et utested og selger hasj i Amsterdam. Det vises til president Obama, som har sagt at cannabis ikke er farligere enn alkohol, og til Uruguay som har legalisert cannabis. Påstanden er at cannabis etter hvert vil bli lovlig i Norge også. Det skapes her et bilde av at cannabisbruk er positivt og nærmest ufarlig og at det bare er et spørsmål om tid før folk i Norge er for.For å starte med det siste: Nordmenn støtter opp om forbudet mot cannabis. Mellom 80 og 90 prosent av oss ønsker et fortsatt forbud og dette tallet har vært stabilt over tid. Trekken er snarere en flau vind, og det er uklart hvilken retning den tar innover Norge. Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan mener det er tre gode grunner til at cannabisforbudet bør beholdes:

Les også

- Jeg har aldri sett noen som har slåss i denne coffee-baren på sju år

1. CANNABIS ER SKADELIG. De som påstår at det går bra med de aller fleste som prøver cannabis har rett. Mye fordi de fleste faktisk slutter å røyke stoffet. Men av de som prøver cannabis er det også noen det ikke går bra med. Cannabis kan skape avhengighet, det påvirker hukommelse og evne til initiativ. Akutte depresjoner, angst eller forfølgelsesforestillinger kan forekomme. Langvarig bruk kan utløse psykoser hos disponerte individer. De siste 20 årene er det publisert flere rapporter som viser til en sammenheng mellom cannabisbruk og akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.Det er også påvist sammenheng med luftveislidelser og kreft og nye rapporter ser på om det er sammenheng mellom cannabis og dødsfall. I mange europeiske land opplever man nå økende behov for behandling for cannabisrelaterte rusproblemer – også i Nederland, som framstilles som et forbilde for god ruspolitikk av enkelte. Det er et viktig premiss for debatten om cannabis at vi ikke avfeier skadepotensialet.

2. FORBUDET VIRKER. Det påstås jevnlig at forbud ikke virker. Det er feil. Vår narkotikapolitikk har som mål å begrense skadene ved rusbruk. Forbudet bidrar til å begrense tilgjengelighet og det reduserer sosial aksept. All rusforskning viser at redusert tilgjengelighet er det viktigste virkemiddelet vi har for å påvirke rusbruk. Økt tilgjengelighet gir økt bruk, som igjen gir økt misbruk. At cannabis ikke er lett tilgjengelig for folk flest er en viktig årsak til lav bruk i Norge.

Forbudet gir mulighet til å gripe inn og iverksette alternative reaksjoner som kan forebygge skader.

Etter tilgjengelighet er sosial aksept det som i størst grad påvirker rusvalg. Foreldre og venners holdninger betyr mye for unge menneskers valg. Et forbud er med på å sette en sosial standard som hever terskelen for testing for mange. Det er med på å hindre at folk begynner og bidrar til at folk slutter. Undersøkelser fra andre land bekrefter dette: Flere ville prøvd cannabis om det ikke var forbudt.

Om vi sammenligner tallene fra Norge med andre land, ser vi at vi lykkes i langt større grad med å holde cannabisbruken lav. Mens det europeiske gjennomsnittet for cannabisbrukere blant ungdom er 17 prosent, er det norske tallet 5 prosent, ifølge ESPAD-undersøkelsen. Vi har både lavere brukstall enn snittet, og disse tallene går ned. Dette følger en generell trend der ungdom både drikker mindre alkohol enn før og færre bruker ulovlige rusmidler. I 2013 gjennomførte Bergensklinikkene en stor spørreundersøkelse blant ungdom på Vestlandet som viste det samme. Det bekrefter at vår strategi virker, og forbudet er et viktig element i denne.

3. FOREBYGGENDE FORBUD. Så er det viktig å si at et forbud ikke kan virke alene, men må være en del av en helhetlig tenkning og tiltaksrekke. Sier vi at cannabis skal være lov, har vi verken ansvar eller fullmakt fra fellesskapet for å reagere. Skolesaken i Bergen, der en rekke unge mennesker var koblet til kjøp og salg av narkotika på skolen, har vakt stor oppmerksomhet. Reaksjonen de unge fikk var påtaleunnlatelse mot at de gjennomfører et forebyggingsprogram. Eksempelet illustrerer nettopp hvordan forbudet gir mulighet til å gripe inn og iverksette alternative reaksjoner som kan forebygge skader.

Det blir ikke færre problemer med enda et akseptert rusmiddel.

Det er ikke bare straffen som faller bort med forbudet, men også samfunnets mulighet til å gripe tidlig inn. Isteden for å diskutere legalisering – som innebærer at vi ikke reagerer – bør vi diskutere alternative reaksjoner, som dom til rusbehandling og ungdomsstraff eller andre tiltak som kan være dørstopper for en negativ utvikling.

AFTENBLADET-ARTIKKELEN viser til Barack Obamas uttalelse om at cannabis ikke er farligere enn alkohol. Obamas videre resonnement om at cannabis ikke er bra, og at ingen må tro legalisering er noen mirakelkur, ble ikke gjengitt. Å sammenlikne alkohol og cannabis er en krevende øvelse. Det er svært ulike stoffer som virker ulikt på kroppen. Mye av forskningen på cannabis er gjort på «gammeldags» cannabis, det vil si den mer naturlig dyrkede versjonen med langt lavere THC-verdier enn mange typer nyere cannabis. Vi vet ennå for lite om hvordan denne «supercannabisen» vil virke på brukerne på kort og lang sikt.

Alkohol har stort skadepotensial og ville neppe vært godkjent om det kom som ny vare i dag. Men at vi har tillatt ett skadelig rusmiddel er ikke et godt argument for å tillate flere skadelige rusmidler. Tvert imot. Rusproblemene er store nok som de er. Det er liten grunn til å anta at cannabis i stor utstrekning vil erstatte alkoholbruk. Kunnskap om feltet tilsier at folk vil bruke begge deler. Det blir ikke færre problemer med enda et akseptert rusmiddel.

Feiltrinn i ruspolitikken kan gi store konsekvenser. Vi bør være føre var.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Dette synet møtte Rune da han løftet overmadrassen på hotellet i Bergen

  2. Seks nye smittetilfeller

  3. Kanye West kunngjør sitt kandidatur foran høstens presidentvalg

  4. Forsvinner fra Kristiansand: Fjord Line selger Fjord Cat

  5. Travel natt for politiet

  6. Koblet rop om hjelp med melding om tom båt: – Det er godt han er funnet og lever