Næringslivet står bak E134

Hovedstamveien mellom Vest— og Østlandet må gå over Haukeli, men fire felt på E 39 fra Ålgård til Søgne er også viktig. De to prosjektene må ikke settes opp mot hverandre.

Publisert: Publisert:

I august diskuterte direktørene for næringsforeningene fra Bergen og sørover på vestlandet øst–vest-hovedstamveien, og de er enige om at E134 over Haukeli er veien å gå: F.v. Harald Minge (Stavanger), Marit Warncke (Bergen), Anne-Grete Sandtorv (Stord) og Egil Severeide (Haugesund).

  • Harald Minge
    Adm.dir. i Næringsforeningen i Stavanger-regionen
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Harald Minge.jpg

Næringslivet på Vestlandet mener at E 134 over Haukeli må være hovedforbindelsen mellom vest og øst. Samtidig er Nord-Vestlandet avhengige av et nordligere alternativ, på samme måte som det er viktig for Sør-Vestlandet å få orden på firefeltsbygging mellom Ålgård og Søgne.Men: Det er ingen grunn til å sette disse prosjektene opp mot hverandre.

Gode argumenter, bommer litt

IRIS-forskerne Stian Brosvik Bayer og Einar Leknes har slått et slag for Haukeli-alternativet som hovedtrasé mellom Vest— og Østlandet i en kronikk i Aftenbladet.

Les også

Hovedstamveg over Haukeli viktigere enn fire felt fra Ålgård til Søgne

Argumentasjonen er god. Dersom kun én trase skal binde vest og øst sammen, vil Haukeli være det beste alternativet for flest antall reisende på Vestlandet. Det er også Lastebileierforbundet i Hordaland enige med sine næringsfeller lengre sør i. Én million mennesker er bosatt på aksen Stavanger–Bergen, og E134 er det eneste som kan betjene alle. Alt nord for Haukeli blir en stor omvei for Stavanger-regionen og betydelig lengre enn rundt Sørlandet, mens E 134 er et godt alternativ også for Bergen-regionen – i alle fall med veiutbedringer på strekningen Bergen–Odda.

De to forskerne bommer imidlertid litt når de setter Haukeli-alternativet opp mot E39 mellom Ålgård og Søgne. Det er først og fremst prioriteringen av strekningene Stavanger–Bergen og Stavanger–Kristiansand som har vært en het potet. Det vekket forståelig nok harme hos våre venner i Bergen da noen plutselig sa at Hordfast (ferjefritt mellom Stord og Bergen; red. anm.) ikke er så viktig lenger fordi Rogfast nå er på plass. På den annen side er det ingen tvil om at E 39 Kyststamveien og E134 hører nøye sammen. Førstnevnte binder Vestlandet sammen til et veikryss som kan bringe trafikken over Haukeli. Det er også noe næringslivet her i regionen vil nyte godt av. Sammen med Rogfast vil utbedringene på E 134 plutselig gjøre den strekningen konkurransedyktig sørover. Synergiene for transportnæringen er også åpenbare.

Stavanger–Kristiansand 80 min.

Samtidig vil fire felt på E 39 sørover være uhyre viktig for næringslivet i vår region og langs hele kysten sørover. Kanskje vil vi kunne kjøre mellom Stavanger og Kristiansand på 80 minutter i framtiden. Derfor er det heldigvis slik at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det går an å tenke flere tanker samtidig. Nylig sa han til Aftenbladet at det er fullt mulig å bygge E 39 Kyststamveien og fire felt fra Ålgård til Søgne på en gang. Det er godt nytt for de fleste av oss, men dårlig nytt for de som til stadighet prøver å sette disse prosjektene opp mot hverandre. Vi håper og tror at begge prosjektene kan gjennomføres samtidig, slik samferdselsministeren sier. Det er utvilsomt god økonomi for landet, i det lange løp.

Vestlandet er Norges største verdiskapingsregion og Norges desidert største eksportregion. Derfor er det naturlig at næringslivet her gis gode rammevilkår og sikres raskere tilgang til sine markeder.

Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen representerer over 5000 bedrifter på Vestlandet. Infrastruktur er viktig for å sikre gode og likeverdige rammevilkår for bedriftene i vår landsdel. Gjennom flere tiår er det jobbet for å få E 39 Kyststamveien opp som et nasjonalt budsjett. Dette fikk sin tilslutning i inneværende Nasjonal Transportplan ( NTP ), og arbeidet med første del, Rogfast, er snart forestående.

Det er viktig å komme i gang med neste del av strekningen, som er Hordfast. Det har hele tiden vært overenskomsten på Vestlandet.

Vest må få gode rammevilkår

Så er det altså slik at Statens vegvesen arbeider med en KVU (konseptvalgutredning) for framtidige veiforbindelser mellom Vestlandet og Østlandet. For å sikre en god utvikling av veinettet mener næringsforeningene i vest at det er en forutsetning at øst–vest-forbindelsen knyttes tett opp mot E 39. E 39 får økt betydning for hele landet om øst–vest-aksen tar utgangspunkt i den framtidige europaveien langs vestlandskysten, helt fra Kristiansand. I dag går én tredjedel av trafikken øst–vest over Haukeli og to tredjedeler av trafikken langs de fire øst–vest-veiene fra Bergen og nordover. Vi mener at E 134 vil være den selvsagte øst–vest-forbindelsen for den sørligste delen av Vestlandet og den eneste som kan samle hele det folketunge området fra Stavanger, via Haugalandet og Sunnhordland til Bergen.

Vestlandet er Norges største verdiskapingsregion og Norges desidert største eksportregion. Derfor er det naturlig at næringslivet her gis gode rammevilkår og sikres raskere tilgang til sine markeder.

Publisert:

Mest debattert

  1. Ryfast fortsatt gratis – Vegvesenet hever kontrakten med Tecsidel

  2. Gigantvarehuset får fortsatt ikke selge varer til biler og båter

  3. MDG på vippen i ny meningsmåling

  4. Alle grønne land blir gule - ber alle la være å reise utenlands