Bilen

Drøset: Bil er vanskelig. Det er noe med spriket mellom ambisjoner og virkelighet.