• «For å forstå kva jihad kan bety i ulike situasjonar, må ein sjå på samanhengen ordet blir brukt i», skriv Knut S. Vikør. AP/Scanpix
    Galleri

Forsvar, angrep og religion

Som kristendommen, har også islam ei krigersk fortid. Men kva betyr eigentlig jihad? Er det forsvarskamp, misjon ved sverdet eller berre rein maktpolitikk?