Det nye, blå språket

Velkommen til Solveig Hornes kurs i nytale: Regjeringen har tillit til at norske menn kommer til å gjøre det stikk motsatte av det regjeringen har lagt til grunn i budsjettet.

Publisert: Publisert:

De to snakker et språk der ideologien og realitetene skjules bak vennlige og positive ord som valgfrihet og tillit. Foto: Solum, Stian Lysberg

 • Sven Egil Omdal
  Journalist
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Sven Egil Omdal 562532.jpg

I STORTINGETS FINANSDEBATT tirsdag sa den nye likestillingsministeren at hun håpet norske fedre vil ta ut mer enn de 10 ukene som heretter er reservert dem. Det samme sa hun på Dagsrevyen onsdag. Hun oppfordret til og med oss tvilere til «å ha litt større tru på far».Hennes egen tro er ikke sterkere enn at hun i budsjettet har forutsatt at far heretter tar kortere permisjon.

Etter nok et intervju der Solveig Horne fortvilet forsøkte å snakke det nye, blå språket, hvor alt bare er frihet og tillit, trengte sannheten seg gjennom i siste setning. «Det er et verdivalg, som denne regjeringen har tatt», sa hun.

VI TÅLER DENNE SANNHETEN. Valget har gitt oss en regjering med andre verdier enn den forrige. Da skulle det bare mangle at det ble forandringer. Høyre og Fremskrittspartiet har ikke lagt skjul på hva de mener om fedrekvoten, helt fra den ble innført i 1994. I 2010 sa Solveig Horne til NTB (alle lenker eksterne) at fedrekvoten er en «sosialistisk tvangsideologi som går på bekostning av familienes valgfrihet». Da kvoten ble utvidet til 14 uker i årets statsbudsjett, sa hun til VG: «Det er et desperat forslag fra SV, som holder frem med sin mistillit mot barnefamilier.» Hun fikk støtte av Høyres familiepolitiske talsperson, Linda Hofstad Helleland, som like godt lovet å fjerne hele kvoteordningen, et standpunkt også Horne har.

Verdivalget består i å gjennomføre endringer som vil føre til at færre menn er hjemme med barna.

Verdien de to sa de kjempet for var «valgfrihet». I realiteten gikk de i kampen for lavere kvinnelig deltakelse i arbeidslivet. Det kunne de ikke si, for det er i strid med det nye, konservative språket, som har gitt slik suksess både i Sverige og Norge. Jeg kommer til det, men først dette:

MENNS UTTAK av permisjon har utviklet seg i takt med utvidelsene av fedrekvoten. Som Frøy Gudbrandsen skrev i Bergens Tidende i juli i år: «Utviklingen i fedrenes permisjonsuttak har ligget så nær opp til utvidelsen, at det her ikke har vært snakk om en naturlig, organisk endring i familienes valg. Flere menn er hjemme med barna sine på grunn av politiske beslutninger.»

Verdivalget består derfor i å gjennomføre endringer som vil føre til at færre menn er hjemme med barna. Dagens Næringsliv skrev da statsbudsjettet ble fremlagt: «Flere kan slippe fedrekvoten.» Det hjertet er fylt av, renner tittelen over med.

BÅDE HØYRE OG FRP forsøker å skjule ideologien bak småbarnsforeldrene. «Vi ønsker ikke en formynderpolitikk som moderne småbarnsforeldre ikke vil ha», sa lederen i Høyres kvinneforum, Julie Brodtkorb Voldberg, til Avisenes Nyhetsbyrå i 2010. Bak henne sto Solveig Horne og koret på refrenget: «Regjeringen er maktarrogant når de ikke tar inn over seg at et flertall i befolkningen sier nei til fedrekvoten i meningsmålinger.»

OMTRENT SAMTIDIG undersøkte Statistisk sentralbyrå holdningen hos den ene, viktige gruppen: småbarnsforeldrene. I den store Barnetilsynsundersøkelsen fra 2010 svarte bare 5 prosent av mødrene og 3 prosent av fedrene at det ikke bør være noen fedrekvote i det hele tatt, som altså er Høyres og Frps prinsipale standpunkt.

Fedrekvoten virker, og den er populær blant de som har bruk for den.

Undersøkelsen viste også at jo mer mødrene jobber, desto mer positive er de til lang fedrekvote. Forskerne fant at holdningen til fedrekvoten har utviklet seg i takt med gjeldende politikk. Oppslutningen om kvotens lengde har fulgt med etter hvert som kvoten er blitt utvidet. Da undersøkelsen ble gjort, var den 10 uker.

Fakta strider altså mot ideologien. Fedrekvoten virker, og den er populær blant de som har bruk for den. Blir den lenger, vil foreldrene ha den så lang. Så hvordan skal høyresiden klare å gjennomføre sitt verdivalg mot vindretningen? Svaret ligger i språket.

I SEPTEMBER 2010 skrev rådgiver i Høyres stortingsgruppe og tidligere medarbeider hos Moderatarna, Fredrik Wang Gierløff, i Minerva at det svenske høyrepartiet hadde tilpasset sin ideologiske retorikk til det sosialdemokratiske systemet, og helt unngått bevisst konfrontasjon med sosialdemokratene. «Ved å unngå en debatt mot dem klarte de å holde deres tradisjonelle høyreorienterte ideologi i bakgrunnen», skrev han. Det er av edru høyrefolk man skal høre sannheten.

Solveig Hornes tro på fedrene er retorisk tåkelegging.

De to norske regjeringspartiene har innført den samme nytalen, opprinnelig utviklet i USA, der den senere republikanske presidentkandidaten Newt Gingrich i 1994 skrev notatet «Språk: En nøkkelmekanisme for kontroll.» De svenske høyrepartiene lærte av den amerikanske høyresidens «compassionate conservatism» (medfølende konservatisme). Høyre og Frp har studert svenskene. Derfor snakker Solveig Horne konsekvent om «valgfrihet» og «tillit», selv om hun vet at det er de økonomiske rammene som styrer utviklingen. Både Høyre og Frp forstår selvfølgelig at konsekvensen av omleggingen blir at kvinner jobber mindre, kommer til å tjene mindre og få lavere pensjon når den tid kommer. Solveig Hornes tro på fedrene er retorisk tåkelegging. Språket skal gi ideologien overtak på fakta.

DET HETER IKKE privatskoler lenger, nå snakker vi om friskoler. Denne regjeringen kommer ikke til å privatisere, den kommer til å øke mangfoldet. Samfunnet skal ikke forandres, men forbedres. Da Høyre oppdaget at «den norske modellen» utløste positive reflekser hos velgerne, rev de eierskapet til modellen ut av Arbeiderpartiets hender.

Unge kvinner, som trodde at likestillingen var fullført, får søke trøst i Solveig Hornes fromme håp, uttrykt på Dagsrevyen onsdag, om at menn «tar ennå mer enn de 14 ukene som de har i dag». Vi andre er tilstrekkelig realitetsorientert gjennom statsbudsjettet.

Følg på Twitter.com/svelle

Fem siste Fripenn-kommentarer fra Omdal:

Publisert:

Fripenn

 1. – Jo, jeg er optimist, men ikke på autopilot

 2. Leder: Fedrekvoten er likestilling i praksis

 3. Arbeiderpartiet sikrer tredelt foreldrepermisjon i ekspressfart

 4. Ropstad fjerner «fedrekvotefellen». Varsler at han nå vil endre loven

 5. Pappabarselgruppe: Dette gjør vi annerledes enn mødrene

 6. «Vi trenger nyansert samtale om familiepolitikk – ikke konklusjoner i form av slagord»

Les også

 1. Bølgeskvulp i hovedstaden

 2. Tyttebærkrigen

 3. Fremad, Kristi korsmenn!

 4. Tatt av vinden

 • Engelen på det nederste trinn
 1. Fripenn