God, men dyr kjøreopplæring

Flere reportasjer i Aftenbladet den siste uken har vist at kjøreopplæringen i Norge ikke bare er blitt så dyr at den er blitt et økonomisk problem for mange, men også at den er mye dyrere enn i våre naboland.

Publisert: Publisert:

Hensikten med en grundig kjøreopplæring er den aller beste — å sørge for en kjøreferdighet og en trafikkforståelse som gir trygghet både til den enkelte sjåfør og til trafikken generelt. Og så tett, hurtig og komplisert som trafikkbildet er blitt, trengs det selvsagt en mer omfattende opplæring i dag enn for noen tiår siden.

Likevel må det være lov å stille spørsmål når opplæringen i Norge koster så mye mer enn den gjør i andre land, våre nærmeste naboer inkludert. Skal forskjellen kunne forsvares, må det kunne dokumenteres at den gir merkbare utslag på trafikksikkerheten, og det er ikke åpenbart. Har for eksempel en grundigere opplæring fått unge gutter til å slutte å kjøre for fort? Har vi færre ulykker med ungdom innblandet enn de har i Sverige?

KAN DET TENKES at opplæringen er blitt for omfattende eller tungvint? Finnes det måter å gjøre den billigere på uten å gå på akkord med trafikksikkerheten? Vil andre tiltak være mer effektive for å forhindre ulykker?

Det er et problem at opplæringen er blitt så dyr at enkelte må ta opp lån for å klare å ta «lappen». Det kan være greit nok for familier med god råd, men for folk med lave inntekter kan sertifikatet bli en tung belastning. Det skaper også forskjell mellom dem som har anledning til å lærekjøre med foreldre eller andre foresatte, og dem som ikke har denne fordelen. Skal man ta alle kjøretimene på en trafikkskole, blir det dyrt.

DET SKAL IKKE VÆRE noen luksus å ha førerkort for bil. Selv om det er høyst ønskelig og nødvendig å øke kollektivtrafikkens andel av transporten, vil både den enkelte og samfunnet i overskuelig framtid ha stor nytte av at flest mulig kan kjøre bil.

Privat vil det ofte være vanskelig å få hverdagen til å gå i hop uten bruk av bil - for å kjøre barn til barnehagen, gjøre større innkjøp og mye annet. Dessuten er førerkort nødvendig eller ønskelig i en lang rekke yrker. Du stiller med handikap på arbeidsmarkedet uten sertifikat.

Derfor bør kjøreopplæringen og kostnadene nå vurderes grundig på nytt. Og om det ikke går an å gjøre den billigere uten å svekke trafikksikkerheten, bør det vurderes å få den inn som et tilbud i skoleverket i langt større grad enn tilfellet er i dag.Utdrag:

Det må være lov å stille spørsmål når opplæringen i Norge koster så mye mer enn den gjør i andre land.

Publisert: