Rødt kjøtt er et grønt valg

DEBATT: Vi er alle er nødt til å endre måten vi lever på i dag for å stanse den globale klimakrisa. Følger du kjøttdebatten er det dessverre lett å få inntrykk av at kjøttreduksjon er det aller viktigste klimatiltaket du kan gjøre. Men norsk kjøtt er ikke problemet.

«Enten produserer vi maten vår selv, eller så må noen andre gjøre det. Som forbruker bidrar du til å spise bærekraftig når du velger norsk», skriver Rebekka Helén Aamaas.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norges totale utslipp var på 49,3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2020, ifølge Miljøstatus. Av disse utslippene sto husdyrproduksjon for 6 prosent, mens fossile kilder, som for eksempel bilkjøring, industri og luftfart, sto for resten. Det betyr ikke at de 6 prosentene er ubetydelige; men kjøttkutt reduserer ikke de fossile utslippene, som er det klimaproblemet faktisk handler om.

Når vi produserer maten selv, slipper vi å importere og beslaglegge andre lands ressurser til matproduksjon.

Redusert utslippene

Mens utslippene fra de fleste næringer har økt, har landbruket redusert utslippene med 6,6 prosent siden 1990 til i dag. Landbruket har også laget en egen klimaplan og inngått en avtale med regjeringen om å kutte utslipp tilsvarende 5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter frem mot 2030. Det norske landbruket er fremoverlent og er en del av løsningen i det grønne skiftet. Det kan også kua være. For vi må kutte klimagassutslipp, uten at det går utover vår evne til å produsere mat.

I motsetning til fossile utslipp, som fører til en ekstra klimabelastning, inngår metan fra kua i det naturlige karbonkretsløpet. Når kua beiter eller gresset blir slått, holdes vegetasjonen nede, slik at solstrålingen i større grad reflekteres. Klimaeffekten av dette er ikke synlig i klimaregnskapet. Likevel er de viktige å ta hensyn til, og er én av mange grunner til at beitedyr også er en del av klimaløsningen.

Det er bærekraftig

Når vi snakker om matproduksjon reduseres debatten ofte til klimagassutslipp. Vi må løse klimaproblemet, men å rette søkelyset på bare klimagassutslipp er et farlig feilspor. Naturpanelet og FNs mat- og landbruksorganisasjon, med flere, viser at globale utfordringer, som tap av biologisk mangfold og sult, er like alvorlig som klimakrisen. Bærekraftig matproduksjon handler også om god og forsvarlig utnyttelse av ressurser, selvforsyning, matsikkerhet, biologisk mangfold og norske arbeidsplasser – for å nevne noen. Og i Norge spiller kjøttproduksjon en viktig rolle for å oppnå dette. Norge har lite jordbruksareal på grunn av mye fjell, fjorder og ulendt terreng. Vi har også et røft klima. Beiter, gressmark og arealer til å dyrke fôrkorn har vi derimot en god del av. Vi har dessverre lite areal og dårlig klima til å produsere mye grønnsaker og matkorn. Gresset omsetter husdyra til mat som vi kan spise. Samtidig forhindrer husdyra at landet gror igjen, slik at viktige arter har et sted å leve. Det skaper naturmangfold. I tillegg gir norsk landbruksproduksjon 128.000 nordmenn en arbeidsplass å gå til. Det er bærekraftig.

Velg norsk mat

Et variert kosthold med mye frukt og grønt, grove kornprodukter, meieriprodukter og fisk, og en andel kjøtt, er derfor bærekraftig kost her i Norge.

Enten produserer vi maten vår selv, eller så må noen andre gjøre det. Som forbruker bidrar du til å spise bærekraftig når du velger norsk. Når vi produserer maten selv, slipper vi å importere og beslaglegge andre lands ressurser til matproduksjon. Det er viktig for at vi skal ha nok mat globalt. For å utnytte ressursene vi har til matproduksjon i Norge, må vi dyrke mat direkte til mennesker der det er mulig, og holde husdyr der annen matproduksjon er utfordrende.

I tillegg kan du gjøre ditt for å redusere matsvinn. 1/3 av all maten i verden kastes, og i Norge er det hjemme vi kaster aller mest. Det betyr at alle ressursene benyttet i produksjon, prosessering, transport og oppbevaring av 1/3 av verdens mat er bortkastet. Vil du ta klimavennlige matvalg, velg norsk og ta kampen mot matsvinn.

Publisert: