Frivilligheten i Sandnes frarøves millioner av sin lokale sparebank

DEBATT: I sitt svar på mitt innlegg tar finansdirektøren i Sandnes Sparebank kraftig sats, idet han frakjenner meg forståelse av hva kundeutbytte er.

De 48 millionene som deles ut til kundeutbytte i 2021 er penger som burde vært utdelt til allmennyttige formål, ifølge innsenderen.
  • Torbjørn Husebø
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Den første selveiende sparebank ble opprettet i Italia i 1472.
Banken ga overskudd, noe av dette ble gitt som gaver som kom allmennheten til gode. Ideen og tradisjonen til de sosiale brorskapsstiftelser i Europa oppsto her.

Allmennyttige formål

Sparebankene i Norge er tuftet på det samme, og har lang og omfattende praksis for utdelinger til ulike allmennyttig formål. Ifølge Middelthon er kundeutbyttet velfortjent avkastning. Det er feil. Regnskapet for fjoråret er gjort opp med et overskudd etter skatt disponert med 131 millioner til egenkapitalfondet, 10 millioner til gavefondet, og 48 millioner til kundeutbytte. Han skriver det er nødvendig å holde tilbake overskudd for å sikre vekst og soliditet. Men fjoråret er gjort opp med at det ikke er tilbakeholdt overskudd i favør av grunnfondet – den eierløse del. Effekten er at dets andel av egenkapitalen svekkes, slik er matematikken. Overskuddet som eierløst er gjort om til «kundenes avkastning», eller som han skriver « det skulle bare mangle»

I 2014 tilbød SR-Bank ASA overtakelse av banken. Styret tilrådde ikke dette på grunn av de samarbeidsavtaler som var etablert, og at det eierløse fondet ville ha større muligheter til gi gaver tilbake til lokalsamfunnet enn ved nevnte fusjon. At kundeutbytte ble introdusert må sees i lys av hva man lovet den gang. For det første er det et godt stykke igjen før avkastningsmålet er nådd for eierne. Slik sett har ikke banken levert opp til det styret lovet i 2014.

For å styrke bankens attraksjon i konkurransen om kundene brukes kundeutbytte for å gi dem opplevelser. De 48 millionene som deles ut til kundeutbytte i 2021 er penger som burde vært utdelt til allmennyttige formål i tillegg til de 10 millionene. Foreninger og samfunnet i Sandnes frarøves 48 millioner kroner som deles ut som «kakestykker til kundene», i stedet for å bidra til å bygge samfunnet i tråd med god sparebanktradisjon.

Støttet medisinutdanning

Et godt eksempel er Sparebankstiftelsen som er samfunnskapitalen i SR-Bank, de ga blant annet 40 millioner for å få medisinutdanning til Stavanger. Mens i Sandnes spiser man altså kake. Ifølge Middelthon har banken tatt ansvar for sosial utjevning, ettersom det er kun utlån /innskudd opp til 2 millioner som er grunnlaget for utbytte.

Presentasjonen viser andre og høyere tallstørrelser. Den utjevnende effekten er det all grunn til å stille spørsmål ved; selv om man tar fra samfunnskapitalen til formålet.

Siktemålet er en større krets enn den del av allmennheten som til enhver tid er mer eller mindre troløse bankkunder som navigerer etter å finne det beste tilbudet. Virkningen av arrangementet er at eierkapitalen vernes og forsterkes over tid.

Publisert: