• 26. november 1942 sendte tyskerne, med god norsk hjelp, 532 norske jøder, 42 av dem barn, til tyske utryddelsesleirer med frakteskipet DS «Donau». Bare 30 overlevde krigen. Georg W. Fossum/Scanpix

Den svarteste norske historien

Da Norge igjen ble gjort jøderent, var det med ivrig norsk deltakelse. Holocaust var også en norsk forbrytelse mot menneskeheten.