• Jødiske bosettere på Vestbanken har satt seg ned på marken til en palestinsk bonde for å hindre ham i arbeidet. Israelske soldater passer på. Bildet er fra januar i år. Majdi Mohammed, AP/Scanpix

Er Israel en terrorstat?

Mange drar i dag på bibeltur til Israel. Det er spennende å følge i Jesu fotspor. Men turistene opplever ikke de systematiske og brutale overgrepene mot den palestinske befolkning.