• 6,6 prosent av norske elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere (illustrasjonsfoto)

På tide å tenke nytt om mobbing?

KOMMENTAR: Fremdeles er det rundt 50.000 barn og unge som blir mobbet på skolen i dag, og tallene går ikke ned. Er det på tide å se litt annerledes på hvordan vi kan forhindre dette?