Oljeseier til Ap og Sp i stats­budsjettet

KOMMENTAR: SV presenterte det som en seier, og Frp mente det var «skummelt» at 26. konsesjonsrunde utsettes. Men egentlig betyr det at alt fortsetter som før.

SV-leder Lysbakkens «seier» i oljepolitikken i statsbudsjettet betyr lite. Statsminister Støre og finansminister Vedum fikk det som de ville.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Da det på mandag ettermiddag ble klart at regjeringspartiene Sp og Ap hadde blitt enige om et statsbudsjett for neste år, var det stor spenning knyttet til oljepolitikken.

Før forhandlingene gikk SV hardt ut og krevde at klima og olje var en av de viktigste sakene å få gjennomslag i. Partiet ville sørge for at utslippene går ned mer enn med tilleggsproposisjonen til budsjettet Sp og Ap la fram i november.

Noen gjennomslag fikk SV: At det skal utredes en omstillingsavgift på olje og gass, og at CO₂-avgiften på sokkelen skal økes med 28 prosent.

Men det som i realitet kom fram i budsjettenigheten, var ikke en stor seier for SV, men heller at de tre partienes uenighet om oljepolitikken i stor grad er skjøvet fram i tid.

Les også

Enighet om budsjettet: Dette er de enige om

Gjennomslag

SVs tredje gjennomslag, at det ikke skal utlyses noen ordinær konsesjonsrunde i 2022, har kanskje skapt mest debatt.

Både MDG og Venstre var bekymret for at dette bare skulle bli en pause i de såkalte nummererte konsesjonsrundene, og ikke en permanent stopp.

Og Frps finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, var like kjapt ute med kritikken og det bastante utsagnet om at dette kan «bety en nedgang for verdiskapingen i Norge». Han mente at dette kan føre til at flere tusen arbeidsplasser i næringen blir påvirket. At dette betyr at vi er på vei mot en avvikling, og at dette ikke er en utvikling som Sp og Ap har lovet tidligere.

«Det er skummelt» sa Limi til NRK.

Men er det virkelig det? Og har det egentlig noen betydning for videre leting og aktivitet på norsk sokkel om vi aldri får en 26. konsesjonsrunde?

Les også

Støre lover å kutte mer i klimautslipp enn Solberg-regjeringen la opp til

Konsesjonsrundene

På norsk sokkel skiller vi mellom to forskjellige konsesjonsrunder: Nummererte konsesjonsrunder og såkalte TFO-runder (tildelinger i forhåndsdefinerte områder).

Den første nummererte konsesjonsrunden ble gjennomført i 1965. Gjennom disse rundene tildeles det områder i de delene av sokkelen som er umodne, der usikkerheten for å finne noe er større.

De røde linjene markerer områdene på norsk sokkel som er innbefattet av TFO-rundene.

TFO-ordningen ble innført i 2003. Disse rundene er årlige, og de dreier seg om de såkalte modne delene av sokkelen. I disse områdene er det kjent geologi, mindre tekniske utfordringer og godt utbygd eller planlagt infrastruktur. Hensikten er at lønnsomme funn ikke skal bli liggende igjen fordi de er for små til å forsvare en egen utbygging av infrastruktur.

Ifølge klimarisikoutvalgets rapport fra 2018 er en av de viktigste fordelene for norsk olje- og gassproduksjon at vi har eksisterende felt- og transportinfrastruktur som allerede er nedbetalt.

Misforståelsen

Det er en vanlig misforståelse blant en rekke politikere at det stadig åpnes for nye leteområder på norsk sokkel, og at det derfor stadig dukker opp nye leteområder i umodne områder oljeselskapene kan søke på.

Men sånn er det ikke. Det siste nye området som ble åpnet, var Barentshavet sørøst, vedtatt av Stortinget i 2013. Og da var det 20 år siden forrige gang et nytt område på norsk sokkel ble åpnet.

Det meste av åpnet og tilgjengelig areal på norsk sokkel i dag er faktisk allerede inkludert i det som kalles forhåndsdefinerte områder. De fleste lisensene som er delt ut til oljeselskapene de siste årene, har vært i TFO-områder. Naturlig nok, siden det etter hvert er svært få umodne områder igjen.

Søkertallene for 25. konsesjonsrunde, som kom i februar i år, viste de at antall søkere aldri hadde vært lavere i noen tidligere konsesjonsrunde, ifølge tall Aftenbladet/E24 fikk fra Olje- og energidepartementet.

I departementet var det heller ingen bekymring rundt dette, nettopp fordi TFO-rundene har blitt mer omfattende og viktigere.

Les også

Ap’s store fallhøyde

TFO viktigst

I august sa tidligere statsminister Erna Solberg (H) til E24 at hun trodde det blir minst én nummerert konsesjonsrunde til. Men hun la også til at hun trodde TFO-rundene blir viktigst fremover.

Kanskje det er fordi politikerne tross alt har lyttet til oljeindustrien selv.

Sjef for norsk sokkel i Equinor, Kjetil Hove, hadde i august besøk av Ap-leder og nestleder Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik i Stavanger. Da sa han at oljeleting i modne områder blir viktigst framover, og spilte ned betydningen av de nummererte rundene.

«Vi ønsker å ha tilgang til areal, og vi mener vi skal klare å forvalte nytt areal på en veldig god måte. Sånn sett ville vi satt pris på nye runder. Men det er TFO-ene som er viktigst for oss, for det er der det største verdipotensialet på norsk sokkel ligger», sa Hove til NTB.

Det de fleste selskapene er opptatt av nå, er å hente ut mer ressurser der de allerede har infrastruktur. Fordi det å åpne nye områder kan bli veldig dyrt og sannsynligvis både ulønnsomt for både selskapene og samfunnet.

Les også

Ekstramillion til kultur: – Wow. Dette er helt fan­tastisk

Ikke skummelt eller kontroversielt

Så svaret på Limis og Frps bekymring om at det er «skummelt» å utsette, eller til og med ikke gjennomføre, 26. konsesjonsrunde er «nei». Det er ikke skummelt i det hele tatt.

I all hovedsak betyr enigheten om dette budsjettet at tildelinger av lisenser og leting fortsetter som før. Det ingen grunn til bekymring for at «tusenvis av arbeidsplasser vil forsvinne», og at oljenæringen er i ferd med å avvikles.

TFO-rundene står det ingenting om i budsjettenigheten, så det er ingenting som tyder på at de ikke vil fortsette som før.

Man kan heller stille seg spørsmålet om dette virkelig er en seier for SV, hvis hensikten var å redusere leting på norsk sokkel. For det vil verken en utsettelse eller en permanent stopp i de nummererte konsesjonsrundene ikke være.

I praksis har både Ap og Sp fått gjennomslag for sin «utvikle, ikke avvikle»-politikk, i alle fall i dette budsjettet.

Les også

 1. SVs klima­krav kan fort bli for store å svelge for regjeringen

 2. Budsjettlekkasje: Skolene i Sandnes får mer å rutte med

Publisert:
 1. Norsk sokkel
 2. Hans Andreas Limi
 3. Oljepolitikk
 4. Barentshavet
 5. Statsbudsjettet 2022

Mest lest akkurat nå

 1. Har ventet i fem måneder, får ikke åpne ferdig sushi-restaurant

 2. Leteaksjon på Stord - bilfører savnet etter ulykke

 3. - Foreløpig har vi rikelig med hurtigtester. Men det kan endre seg

 4. Stor aktør legger ned butikken på Norwegian Outlet på Ålgård

 5. «Det er ikkje nok at Espen Nakstad er bekymra. Gi oss kvardagen tilbake»

 6. Politiet orket ikke å sjekke alle filene