Sylvi Listhaug har rett i at vi må diskutere bistand, men et rått kutt er ikke svaret

KOMMENTAR: Sylvi Listhaug har rett i at det finnes eksempler på at bistanden har bidratt til korrupsjon. Men det Listhaug sier er både riktig og galt.

Frp’s nestleder Sylvi Listhaug mener at bistandsbudsjettet ikke kan være den eneste budsjettposten som er fredet fra kutt når ulike ting skal prioriteres.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdens matvareprogram (WFP) publiserte i forrige uke en rapport som viste at fire land - Sør-Sudan, Jemen, Burkina Faso og Norøst-Nigeria - står i akutt fare for hungersnød. De advarte også om at 20 andre land og områder nå står overfor en rask forverring.

Ifølge Verdens matvareprogram, som i år vant Nobels fredspris, skyldes matkrisene konflikter og usikkerhet, ekstremvær og klimaendringer, økonomiske nedturer, eller en kombinasjon av disse. Nå har i tillegg koronakrisen forsterket dette gjennom en nedgang i økonomisk aktivitet, tap av inntekter, redusert kjøpekraft og sjokk i hele matvaresystemet.

Les også

Frp-sjefen før budsjettslaget: Vi har 15 milliarder i inndekning

Kutt i bistand

Rett etter at denne rapporten ble publisert, la Frp fram sitt alternative forslag til statsbudsjett. I dette vil partiet kutte 11,4 milliarder kroner i bistandsbudsjettene til Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dette er noe av det de tar med seg inn i forhandlingene med regjeringen om neste års statsbudsjett.

Frp’s nestleder Sylvi Listhaug mener at bistandsbudsjettet ikke kan være den eneste budsjettposten som er fredet fra kutt når ulike ting skal prioriteres.

I en SMS til Bistandsaktuelt skrev hun nylig at vi har «mange eksempler på hvordan bistanden har bidratt til korrupsjon og feilslåtte prosjekter som har gjort mer skade enn gagn.» Ifølge Listhaug har det også blitt gitt milliarder til fattige land i tiår uten at de har klart å komme seg ut av fattigdom.

Ikke overraskende svarte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) med at Listhaug «mangler veldig kunnskap om hvor viktig norsk og internasjonalt utviklingssamarbeid er for fattigdomsbekjempelse».

Men det Listhaug sier er både riktig og galt.

Les også

Norad og keiserens nye grønne klær

Skatteparadiser

Listhaug har rett i at det finnes eksempler på at bistanden har bidratt til korrupsjon.

Norge har mange partnere i bistandsarbeidet. Den størst er Verdensbankgruppen, som i fjor mottok 4,1 milliarder kroner.

I februar i år publiserte førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen ved BI, professor Niels Johannesen fra Universitetet i København og Bob Rijkers fra Verdensbanken en rapport som viste at overføringer til skatteparadiser øker når fattige land mottar bistand fra Verdensbanken.

For land som mottar rundt 1 prosent av BNP i bistand er det ikke klart hvor mye som overføres til skatteparadiser. Men land som er avhengige av bistand fra Verdensbanken for rundt 2 prosent av BNP kan miste 7,5 øre for hver krone som overføres, mens land som mottar rundt 3 prosent av BNP i bistand kan miste så mye som 15 øre for hver krone som overføres.

Det betyr at dersom 10 millioner kroner gis i bistand, kan 1,5 millioner kroner ende i lommene til politikere, byråkrater og andre lokale eliter. Istedenfor at pengene går til økonomisk utvikling og fattigdomsreduksjon, ifølge forskerne.

Norsk bistand har også fått kritikk fra Riksrevisjonen flere ganger, blant annet i fjor da de kritiserte norsk bistand til utdanning. Riksrevisjonen mente at Utenriksdepartementet og Norad ikke hadde nok relevant og pålitelig informasjon om resultatene.

Les også

Ber om store endringer i olje-bistand

Les også

Ideen om bistand til oljeutvinning fortener refleksjon, revurdering og revisjon

Nødhjelp

Frp verner i hovedsak humanitær bistand, og de foreslår å øke bevilgningen til Verdens matvareprogram og til FNs høykommissær for flyktninger. Men nødhjelp utgjorde i fjor bare 15,6 prosent av det totale bistandsbudsjettet. Altså er bistand mye mer enn bare nødhjelp, og landene som i dag mangler mat akutt trenger også hjelp på lengre sikt. Det trenger mer enn bare brannslukking.

Det er her Listhaug tar feil. For det er kunnskapsløst å påstå at ikke bistand har hjulpet mange millioner mennesker ut av fattigdom. Måten bistand fungerer på har nemlig endret seg betydelig det siste tiåret. Mer og mer penger går nå til investeringer i privat sektor og til prosjekter der målet er å få mennesker i jobb og ut av fattigdom.

En studie den afrikanske utviklingsbanken publiserte i 2016 så på ungdomsledighet i 24 utviklingsland over en periode på 30 år. Den konkluderte med at lediggang spiller en betydelig rolle for politisk stabilitet. Lediggang kan blant annet føre til at terrorgrupper blir en attraktiv inntektskilde for mange.

Gjennom utviklingsbankens initiativ - Jobs for Youth in Africa - klarer de nå å skape 25 millioner nye jobber og utdanne og lære opp rundt 50 millioner unge mennesker. Dette har de klart blant annet gjennom bidrag fra Norge.

Det finnes mange slike prosjekter, der norsk bistand er med på å både hjelpe til med utvikling, jobbskaping og med å sikre trygghet i verden.

Les også

Regje­ringen vil gi 20 millioner kroner ekstra til WHO

Utrygghet og kutt

Så når Frp blant annet vil fjerne hele den norske satsningen på å bevare regnskogene, kutte rått og stort i fred- og forsoningsbudsjettet, i menneskerettigheter, støtte til Midtøsten og Nord-Afrika, fornybar energi, miljø og klima, FNs barnefond og utviklingsprogram, FNs befolkningsprogram og i støtte til flyktingtiltak i Norge, vil dette få store konsekvenser på veldig mange områder.

Det kan blant annet føre til langt større flyktningstrømmer og en mer usikker verden.

Norge ga i 2019 rekordhøye 37,8 milliarder kroner til bistand. Norge gir ikke et fast beløp til bistand i året, men har et mål om å gi 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI).

Sylvi Listhaug har rett i at vi må diskutere bistand og hvordan disse pengene brukes, men et rått kutt som Frp prøver å få gjennom er ikke svaret. Men det er heller ikke svaret å gjøre som KrF, å holde fast på bistandspolitikken slik den er i dag.

Det er på tide med en gjennomgang av hele bistandsbudsjettet. Målet må være å oppnå resultater, ikke bare å bruke mest mulig penger.

Publisert: