Et ekstremt tilfelle?

Tiltalte etter Varhaug-drapet risikerer forvaringsstraff. Men er det virkelig riktig å sperre inne så unge lovbrytere på ubestemt tid? Ifølge Stortinget skal dette bare gjøres i helt ekstreme tilfeller.

Publisert: Publisert:

Aktor, statsadvokat Nina Grande (til høyre), argumenterer for at tiltalte må dømmes til forvaring. Men dette skal bare gjøres i helt ekstreme tilfeller, skriver kommentator Harald Birkevold. Foto: Kristian Jacobsen

 • Harald Birkevold
  Kommentator

I Jæren tingrett ble den tiltalte mannen, som da var 18 år gammel, i juni dømt til forvaring, altså fengsel på ubestemt tid, i 11 år etter drapet på den 13 år gamle Sunniva Ødegård i juli 2018. Dette var den tredje forvaringsdommen mot en ung lovbryter i løpet av relativt kort tid, og førte til diskusjoner både blant jurister og samfunnsdebattanter om vi er i ferd med å få en ny rettstilstand, der forvaringsstraff blir vanligere, også for ungdommer.

Det både tror og håper jeg er en feilslutning. Det skyldes rene tilfeldigheter at tre svært grove drapssaker med unge tiltalte har kommet for retten i løpet av en kort periode. Slike saker er meget sjeldne i Norge, og det vil forhåpentlig fortsette slik.

Det er uansett ingenting, verken i den nye straffeloven, i lovens forarbeider eller i rettspraksis som tyder på en generell oppmyking i adgangen til å dømme unge mennesker til fengsel på ubestemt tid.

Tiltalte i Varhaugsaken var mindreårig, 17 år gammel, da han ble drapsmann.

«Meget snever»

Både lovens ordlyd, uttalelsene i forarbeidene og rettspraksis underbygger hvor strengt vilkåret om forvaring skal praktiseres for barn under 18 år. Ut fra lovforarbeidene og rettspraksis skal adgangen til å idømme mindreårige forvaringsstraff være «meget snever».

Dette er også understreket i en avgjørelse i Høyesterett, avsagt i år. Det følger av samme avgjørelse at det må «kreves meget stor fare for at samfunnsvernet ikke vil ivaretas ved alternativ fengselsstraff – større enn det skal til for å idømme forvaring for voksne. Det må «ikke være noen realistisk mulighet for å ivareta samfunnsvernet gjennom andre virkemidler enn forvaring.»

Dommen i Jæren tingrett gjør da også oppmerksom på dette, og inneholder en grundig drøfting av spørsmålet. Retten kom likevel til at det i denne saken er så mange momenter som peker i retning av å bruke forvaring, at det likevel kunne forsvares.

Neppe ordinær straff

I Gulating lagmannsrett framstår saken i det store og hele slik den gjorde i Jæren tingrett i vår. Retten skal ta stilling til de samme forklaringene, de samme tekniske bevisene, de samme vitnene.

Dersom retten kommer fram til at tiltalte var strafferettslig tilregnelig da han drepte Sunniva, er det etter min mening lite trolig at tiltalte vil få en tidsavgrenset straff. Det står sannsynligvis mellom forvaring og tvungent psykisk helsevern.

Så dersom tiltalte var tilregnelig, vil flere momenter komme inn i bildet. Det dreier seg om grovheten av forbrytelsen. Og om tiltaltes refleksjoner rundt det han har gjort.

Flere momenter

1. Drapet var særdeles brutalt og bærer preg av å ha vært planlagt, til tross for at Sunniva kan ha vært et tilfeldig offer. Tiltalte hadde ifølge hans egen forklaring bestemt seg for å drepe noen den kvelden.

2. Tiltalte hadde over lengre tid før drapet søkt på nettet etter svært grovt volds- og overgrepsmateriale. (Hans forklaring om at hans datamaskin må ha blitt hacket, er ikke troverdig).

3. Tiltalte er vanskelig å lese, han kan handle impulsivt og uten forvarsel.

4. Og i etterkant har tiltalte ikke vist særlig evne/vilje til å ta inn over seg alvorlighetsgraden i det han har gjort, og hvordan dette har gått ut over Sunnivas familie.

Alt dette er momenter som trekker i retning av forvaring, dersom fengsel blir utfallet.

Men det finnes også gode argumenter for at tiltalte vil trenge tett og grundig oppfølgning fra helsevesenet, og for at det beste både for ham selv og samfunnet ville være at han tvangsplasseres i psykisk helsevern. Han er i dag tvangsinnlagt ved Stavanger universitetssykehus med en psykoselidelse.

Publisert:

Les også

 1. Psykiatri og psykologi ikke er noen eksakt vitenskap

 2. Det mørke nettet

 3. «Fire timer en sommernatt på Varhaug endret alt»

 4. «Kalde fakta om det grusomme»

 5. «Tiltaltes forklaring om Varhaug-drapet henger overhodet ikke sammen»

 6. «Vondt og viktig»

Mest lest akkurat nå

 1. Ingebrigtsen gjør narr av Warholm-utspill

 2. Sigrid Sollund blir kjempeengstelig hver gang sjefen ber om et møte. Det er hun ikke alene om.

 3. Den kommende Røde Kors-presidenten har alltid en plan. Da sønnen fikk skallen splintret på Utøya, hadde hun 27.

 4. Bil begynte å brenne under kjøring på fylkesvei 44

 5. – Joe Biden er både kjedelig, sløv og gammel - men han er i hvert fall ikke Trump

 6. Viking-helten fortsatt taus om fremtiden: – Vil ikke tenke på det nå

 1. Jæren tingrett
 2. Gulating lagmannsrett
 3. Varhaug
 4. Drap
 5. Psykisk helsevern