Nei til frislipp av narkotika!

KOMMENTAR: Ingen hadde godtatt at det ikke var aldersgrense for kjøp og salg av alkohol, og ingen tar til orde for at det skal kunne selges hele døgnet overalt. Selv ikke Frp foreslår å fjerne alkoholavgiften helt. Hvorfor godtar vi et slikt frislipp av narkotika?

Konsekvensene for andre ved at en person drikker sprit kan også fort bli mer alvorlige enn hvis den personen røyker en joint, skriver Trond Birkedal.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Regjeringens forslag til rusreform har vakt mye debatt og det er steile fronter. Ingen vil straffe «tunge» rusmisbrukere, men man blir ikke enig om hvordan man skal gjennomføre det.

Det ingen snakker om, er at enten man avkriminaliserer i tråd med regjeringens forslag, eller lar være å gjennomføre rusreformen, vil det fortsatt mangle aldersgrenser, kvalitetskontroller, utsalgsbegrensninger og være avgiftsfrihet på narkotika.

Gode intensjoner

Mye bra har vært skrevet om regjeringens rusreform, senest et meget bra innlegg i herværende avis onsdag 17. mars av kommentator Harald Birkevold og en kronikk i Dagbladet den 7. mars av Aksel Braanen Sterri.

Regjeringens rusreform er den viktigste sosialpolitiske reformen i vår tid. Helseminister Bent Høies reise fra å være innbitt motstander av avkriminalisering, til å bli en av reformens varmeste forkjempere, er et skoleeksempel på hvordan politikere bør oppføre seg. Høie søkte informasjon og kunnskap og fant ut at han, med støtte i forskning, ikke lenger kunne forsvare å være mot avkriminalisering.

Personlig mener jeg reformens svakhet er at den ikke går langt nok.

Birkevold henviste til forskning publisert i The Lancet, som viser at det kun er heroin, crack-kokain og metamfetamin som er verre for brukeren enn alkohol. Når vi da tillater alkohol som er såpass langt oppe på skadelisten, hvor er logikken i at vi ikke skal tillate alle stoffene som er mindre farlige enn alkohol?

Hva er det som gjør at vi sier at du ikke kan bruke cannabis, kokain og LSD som er langt mindre farlig for deg enn alkohol, men du må gjerne bruke alkohol så mye du vil?

Lønningspils eller joint?

I dag får man tak i det man vil av narkotika uten særlige anstrengelser. Det man ikke har tilgang på, derimot, er å finne ut kvalitet, styrke og riktig dosering av narkotikaen.

Med dagens forbudslinje blir man tvunget til mer lugubre og potensielt farlige situasjoner fordi man må kjøpe narkotikaen i skjul, uten å ha mulighet til å finne ut om det man har kjøpt er det man har betalt for, hvor bra kvalitet det er eller om det har mer styrke enn det man kjøpte sist.

I dag er det ingen som rynker på nesen over en lønningspils, om man drikker konjakk etter maten eller om man bøtter innpå med sprit i lystig lag, som i eksempelet med Aps nestleder på nachspiel i Bodø.

Dersom man derimot har lyst til å nyte fredagskvelden sammen med venner med å røyke seg en joint (for eksempel tobakk blandet med marihuana), er man plutselig lovbryter og kan risikere bøter og fengselsstraff.

Jointen er altså mye mindre farlig enn spriten. Konsekvensene for andre ved at en person drikker sprit kan også fort bli mer alvorlige enn hvis den personen røyker en joint. Jeg tipper at ingen av de som sitter på Sandeid dømt for vold har utøvd den i hasjrus. Men jeg vet at mange av de som sitter der har begått volden etter å ha drukket for mye brennevin.

Reguler narkotikaen

Prinsipielt mener jeg det er betenkelig at politikere, storsamfunn eller min nabo skal kunne bestemme hvordan jeg lever mitt liv så lenge jeg ikke skader andre. Jeg mener oppriktig at jeg skal få gjøre med min kropp som jeg vil, så lenge jeg ikke ligger andre til byrde. Det at noen ikke liker at jeg gjør noe, er ikke et godt argument for å forby.

Narkotikapolitikken, både i dag og etter en eventuell rusreform, vil medføre et uregulert marked for narkotika. Narkotika bør reguleres på lik linje med alkohol. Innføring av alkoholforbud i USA la grunnlaget for mafia og organisert kriminalitet, og heldigvis for disse ble alkoholforbudet erstattet av krigen mot narkotika. Narkotikaforbudet opprettholder en viktig inntektskilde for organiserte kriminelle som driver med menneskehandel, vold og drap.

Det er bedre for samfunnet og den enkelte rusbruker at man får narkotikaen inn i lovlige former, hvor staten kan bestemme hvor, når og til hvem narkotika skal selges. Å pålegge en avgift etter modell av alkoholavgiften slik at man kan finansiere behandlingstilbud for dem som blir avhengige og ikke greier å regulere forbruket sitt, vil være et godt bidrag.

Man gjør både dagens narkotikaselgere og deres bakmenn arbeidsledige samtidig som man sikrer avgiftsinntekter til staten.

Kvalitetskontroll

Det er ikke sånn at dagens forbud stopper folk fra å bruke og misbruke narkotika, men dagens forbud sørger for at de som bruker lever utrygt. En rusavhengig som bruker heroin lever i frykt for å bli lurt av selgeren sin, i frykt for å få stoffet sitt beslaglagt av politiet og i frykt for hva dosen de har kjøpt inneholder og hvor sterk den er.

En mulighet for kvalitets- og styrkekontroll vil bidra godt til å få ned de høye overdosedødsfallene i Norge.

Rusreformen er et stort skritt i riktig retning og er en viktig sosialpolitisk reform. De som står på feil side, vil bli dømt hardt og kan ikke skylde på at de ikke visste bedre. Både Rusreformutvalgets rapport, regjeringens forslag til rusreform og annen tilgjengelig litteratur og forskning, viser entydig at tiden er overmoden for å avkriminalisere rusbruk og rusmisbruk.

Jeg mener at den samme forskningen og tilgjengelige fakta viser at man trygt kan gå mye lengre enn regjeringen foreslår, men dagens politiske klima setter en stopper for å ta skrittet helt ut. Min spådom er at det kommer, men først må vi få vedtatt rusreformen.

Publisert: