• Fylkesordførerne Jenny Følling, Anne Gine Hestetun og Solveig Ege Tengesdal, da de enda trodde på sammenslåing av tre vestlandsfylker. Men Rogaland sa nei, og velgerne støtter dette i en meningsmåling. Geir Søndeland

Sterk støtte til vestlands-nei

KOMMENTAR: Fylkespolitikerne får bred støtte for sitt nei til å innlemme Rogaland i en vestlandsregion. Jærbuene er tydeligst i sin motstand mot å gå sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane.