• Bekkjarvik i øykommunen Austevoll, som norske bygder kan lære av. Austevoll har skapt sterke næringsklynger skipsfart, fiskeri og oppdrett, inkludert havforskning. NTB scanpix

Levende bygder – hva som må til

GJESTEKOMMENTAR: Hvorfor vil så mange mennesker heller bo i byen?