• Er dette den komande ordføraren Hå? Senterpartiet er på rask marsj fram nasjonalt, mykje tyder på at Svein Høyland nyt godt av det lokalt. Skulemannen kan bli den første SP-ordføraren på 20 år i Norges største husdyrkommune. Egil Ø. Nærland

Kommentar: Senterpartiet kan finta ut dei største i Hå

Tek du for gitt at ordføraren i Hå heiter Skrettingland eller Mjåtveit etter valet i haust, kan du bomma godt.