• Ungdata-undersøkelsene presenterer en virkelighet hvor unge kvinner er lidende offer, noe som skaper forventninger blant unge kvinner til at de skal fremstille seg selv som lidende offer, og som dermed påvirker hvordan de svarer i undersøkelsene. NTB Scanpix

Får vi det verre av å undersøke hvordan vi har det?

GJESTEKOMMENTAR: Det kan hende undersøkelser som viser at unge kvinner sliter, er selvoppfyllende profetier.