Lojale, men ikke underdanige

FRIPENN: Ingen må la seg lure av den moderlige tonen Erna Solberg anlegger på regjeringens pressekonferanser om smittesituasjonen. Det er makt hun utøver.

«De aller fleste har vært imponerende lojale fordi så mange har vært redde, og fordi vi har høy tillit til systemet. Men regjeringen har gjort feil som må granskes, – og den kommer til å gjøre nye feil, som må avsløres så raskt som mulig», skriver Sven Egil Omdal.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 854 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Selvsagt er det sjarmerende når helseminister Høie slår over i enderim og minner om den gode praten over salaten. Men også han snakker flytende maktspråk. Politikkens innerste vesen er at noen forteller andre hva de har lov til å gjøre eller ikke gjøre. Ikke dra på hytta, for eksempel. Ikke besøk datteren i København, men dra gjerne til hun som bor i Oslo, selv om den ene byen var like mye, eller like lite, smittefarlig som den andre.

I krig og krise reduseres forskjellen mellom demokrati og andre styreformer. Også i demokratier går regjeringene over til å styre via dekreter: Bli hjemme! Steng butikken! Ikke klem de gamle, eller noen andre!

NRK Debatten 7. mai gjorde Erna Solberg det tindrende klart at de faglige rådene fra Folkehelseinstituttet ikke var avgjørende for henne. Hun tok politiske valg basert på flere hensyn enn de rent helsefaglige. Og hun tok dem uten å gå veien om Stortinget.

Vanedannende

Slikt går en stund. Men så må vi gradvis tilbake til den normale krangelen om hvilke politiske valg som er de beste. En slik normalisering misliker selvsagt de som har smakt den utvidete makten.

Men nettopp fordi styring via dekreter er så vanedannende, må vi kreve langt bedre begrunnelser enn dem vi har fått til nå. Det holder ikke å si at reiser til Danmark skal behandles på samme måte som reiser til Sverige. Vi må få vite hvorfor land med samme smittesituasjon som oss skal være like uoppnåelige som de som er verst rammet, og som ennå ikke har kontroll. Vi fikk aldri god nok forklaring på hytteforbudet, men det virket egoistisk å utfordre det når så mange døde i Italia. Nå er situasjonen en annen.

Når tiden går og smitten avtar til det minimale, kommer det til å bli stadig vanskeligere å styre via ordrer og nye forskrifter med ultrakorte høringsfrister, basert på råd vi ikke får kjennskap til. De siste månedene er forskjellene mellom Ungarn og Norge blitt mindre. Det er på tide å øke dem igjen.

Det holder ikke lenger å si at unger kan leke fritt i skolegården, men ikke på fotballbanen, uten å forklare hvorfor. Vi må vite hvorfor kulturlivet ikke kan fungere som normalt i de 90 kommunene som ikke har hatt et eneste smittetilfelle, selv om det er restriksjoner på intimscenene i Oslo.

Les også

Aftenbladet mener: «Koronatiltak svekker åpenhet og rettssikkerhet»

Vi blir invitert til å diskutere om stalldøra skal stenges en god stund etter at hesten har rømt.

Omfattende hemmelighold

I lojalitet og tillit til regjeringens innsikt og vurderinger har vi akseptert at skoler og barnehager ble stengt, selv om kostnadene var enorme, og selv om vi fikk vite at Folkehelseinstituttet ikke tilrådde stengning. Bent Høie sier at beslutningen var riktig, basert på den kunnskapen regjeringen hadde om morgenen 12. mars. Men vi vet svært lite om hvilken kunnskap han hadde, for i tre måneder har regjeringen lovet åpenhet og praktisert hemmelighold.

Aftenposten, NRK og andre redaksjoner har dokumentert hvor mange faglige råd regjeringen har holdt for seg selv. De daglige statusrapportene fra Helsedirektoratet har vært hemmelige. Notat om kommunenes kapasitet til å håndtere viruset ble holdt hemmelig. Tall over hva andre pasienter tapte på at så mange ressurser ble brukt på covid-19, ble holdt hemmelig. De daglige rapportene fra Justisdepartementets krisestøtteenhet om hvordan Norge er blitt rammet på en rekke samfunnskritiske områder, ble unntatt offentlighet. 7. mai la regjeringen fram en ny helhetlig plan for endringer i smitteverntiltakene, basert på faglige råd som ble holdt hemmelig.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening har kalt det «et skummelt politisk signal» at en rekke sentrale dokument med viktige premisser for hvilke tiltak som skulle iverksettes og virkningen av dem, er unntatt offentlighet.

Regjeringen bedyrer at den deler kunnskapen, men det skjer altfor ofte i etterkant, når det er for sent å påvirke det som svært ofte er rene politiske vedtak. Vi blir invitert til å diskutere om stalldøra skal stenges en god stund etter at hesten har rømt.

Les også

Kronikk: «Nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen!»

Les også

Kronikk: «Koronakommisjonen og samfunns­­sikkerheten etter korona»

Les også

Lederartikkel: «Etter 1945 har ingen sak berørt samfunnslivet så bredt som koronakrisen. Det må regjeringens koronakommisjon ha klart for seg»

Politikken må åpnes

Erna Solberg vil ikke ha ekspertstyre, slik svenskene har. Hun tror ikke nordmenn ville akseptert et slikt system, og det kan hun godt ha rett i. Men hvis vi skal ha politisk styring av krisen, må vi ha politisk debatt. En slik debatt kan vi bare ha hvis alle deltakerne har tilgang til den samme informasjonen.

Regjeringen har et eget beredskapsutvalg som spiller en svært viktig rolle. Når Aftenposten ber om innsyn i referatene fra utvalgets møter, får avisen til svar at utvalget «må ha en trygghet for at innspill, råd og vurderinger som gis internt, kan gis fritt uten at disse blir gjenstand for offentlighet». Dette er en autoritær argumentasjon, basert på at folk ikke er i stand til å vite sitt eget beste. Sammenlikn dette avslaget med Solberg og Høies hyppige lovprisninger av det samme folkets evne til å ta ansvar for sin egen atferd og vilje til å følge de råd som er gitt.

De aller fleste har vært imponerende lojale fordi så mange har vært redde, og fordi vi har høy tillit til systemet. Men regjeringen har gjort feil som må granskes, – og den kommer til å gjøre nye feil, som må avsløres så raskt som mulig. Erna Solberg må bli minnet på forskjellen mellom lojalitet og underdanighet.

Følg på twitter.com/svelle

Publisert: