• Minoriteter er overrepresentert i amerikanske fengsler. I tillegg mister mange straffedømte også stemmeretten for lang tid. Det gir nå fordeler til Det republikanske partiet. Fred R. Conrad, Redux Pictures

USA: Løslatt uten stemmerett, fattige prises ut av demokratiet

GJESTEKOMMENTAR: Dess større minoritetsgrupper i en delstat, dess større er sjansen for at straffedømte mister stemmeretten for lang tid.