• I desember 2009 var det debatt på Kultkafeen om Hans Eirik Voktors 2008-film «Åpen port». Voktor var ein tydelig kritikar av 2008-prosjektets næringsambisjonar – som ikkje slo til. Knut S. Vindfallet

Satsar du på kultur, får du ... kultur!

KOMMENTAR: Den tyngste kritikken av Stavanger 2008 handla om at det eigentlege målet for kulturløftet var næringspolitisk. Men når det ikkje kom fleire turistar, kreative arbeidsplassar eller bedrifter ittepå, betyr vel det at kritikarane står saman med entusiastane i å ha tatt feil?