• Hadia Tajik (Ap) klokka åtte på valdagskvelden. Heilt til venstre NRKs distriktsredaktør Ragnar Christensen, i midten Rogaland Aps Daniel Bøhn Rayner. Carina Johansen

Høge politikarskuldre på Breitorget

KOMMENTAR: Om dei er små og vakar rundt sperregrensa, om dei er store og vakar for regjeringsmakt, alle er dei prega av alvor og spenning denne valkvelden.