• Hadia Tajik (Ap) klokka åtte på valdagskvelden. Heilt til venstre NRKs distriktsredaktør Ragnar Christensen, i midten Rogaland Aps Daniel Bøhn Rayner. Carina Johansen

Høge politikarskuldre på Breitorget

Om dei er små og vakar rundt sperregrensa, om dei er store og vakar for regjeringsmakt, alle er dei prega av alvor og spenning denne valkvelden.