En svært farlig mann

KOMMENTAR: Gjensynet med terroristen er smertefullt, men nødvendig. For vi avviser alt han står for ved å behandle ham i tråd med de lovene han og hans meningsfeller forakter.

 • Harald Birkevold
  Harald Birkevold
  Journalist
Publisert: Publisert:
Meddommer Henriette Thoner, terrordømte Anders Behring Breivik, sorenskriver Dag Bjørvik i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel første dag av rettssaken.

«Selv om 21 år er en svært lang straff, finner retten det usannsynlig at tidsaspektet i seg selv vil redusere gjentagelsesfaren. På løslatelsestidspunktet vil demokratiet som tiltalte ønsker å avskaffe, fortsatt bestå. Norge vil fortsatt ha innbyggere med forskjellig etnisk bakgrunn, forskjellig kultur og forskjellig religion».

Dette sitatet fra dommen mot Anders Behring Breivik (42) er en kortfattet oppsummering av hvordan saken står idet massedrapsmannen i disse dager får anledning til å begjære seg løslatt fra fengsel.

Nasjonens verdighet

Da Breivik ble stilt for retten etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, var verdigheten, de formelle og korrekte rammene rundt rettssaken, noe av det som gjorde sterkt inntrykk. Den samme rettsstaten, det samme demokratiet, som terroristen vil avskaffe og erstatte med et fascistisk diktatur, ga ham en rettssak på nøyaktig de samme vilkår som alle andre forbrytere.

En traumatisert nasjon som var rammet av en ufattelig ondskap, lot seg ikke lokke til å svare med samme mynt. I stedet ble rettsoppgjøret etter 22. juli en manifestasjon av de beste kvalitetene ved et liberalt demokrati.

Dommen på 21 års forvaring, som på det tidspunktet var den strengeste straffen det er mulig å få i Norge, var åpenbart riktig, gitt at terroristen ikke ble vurdert som strafferettslig utilregnelig.

Fortsatt nazist

Nå har det gått 10 år siden dommen ble avsagt, og det følger av loven at Breivik (som har skiftet navn til Fjotolf Hansen, men har bedt om at han omtales med sitt opprinnelige navn under den rettslige behandlingen) kan begjære seg løslatt.

Det er åpenbart at denne begjæringen ikke vil bli tatt til følge. Allerede før retten var satt tirsdag morgen, ga Breivik en nazi-hilsen rettet mot dommerbordet, og hevdet å representere en alternativ regjering. Ingenting tyder på at han har endret seg nevneverdig i løpet av de årene han har sittet inne, for en stor del i isolasjon på en spesialbygget celle i Telemark fengsel i Skien.

Breivik har ved flere anledninger klaget på soningsvilkårene sine, og ført flere prosesser for domstolene i den anledning. Men det er ikke soningsvilkårene, for eksempel spørsmålet om isolering fra andre innsatte og muligheten for å kunne kommunisere med meningsfeller, som er tema for denne runden i retten.

Hjerteskjærende

Det som er tema her, er om Breivik skal løslates fra fengsel. Sjansene for at det skal skje, er i realiteten ikke-eksisterende.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir gikk innledningsvis gjennom de alvorligste punktene Breivik er dømt for, altså drapene på 77 mennesker i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Det er hjerteskjærende å tenke på at de etterlatte og de overlevende fra den svarte dagen skal måtte tåle å høre denne detaljerte gjerningsbeskrivelsen på ny. Men det var en nødvendig påminnelse om hva vi står overfor. 77 kaldblodige drap, utført over en periode på flere timer, av en ideologisk forkvaklet person som fortsatt framstår som likegyldig og bortforklarende til de lidelsene han har påført andre.

Isolasjonen

Retten har bestemt at forhandlingene, som av sikkerhetshensyn finner sted i gymsalen i fengselet, kan strømmes. De fleste mediehus med tilgang til denne overføringen har valgt å enten utelate Breiviks forklaring eller redigere den. Vi som dekker forhandlingene som representanter for mediene, kunne likevel følge hans forklaring direkte og uredigert.

Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, mener at selv om soningsforholdene ikke er tema for retten nå, gjør soningsforholdene det vanskelig for Breivik å endre seg. Med andre ord kan isolasjonen han er pålagt, hindre en positiv utvikling for Breivik.

Forvirret og skremmende

Terroristens egen forklaring for retten synes å underbygge Storrviks poeng, for den var krevende å høre på.

Breiviks lange utlegninger om ideologi, den såkalte «kulturkrigen» og hans tanker om sin egen sentrale rolle i et globalt perspektiv er bisarre og skremmende. Selv om han sier at han har forandret seg og i dag tar avstand fra vold, er alle hans politiske referansepunkter fast knyttet til en voldsforherligende og ekstrem ideologi.

Breiviks tankeverden er åpenbart tett sammenvevd med helt sentrale konspirasjonsteorier på ytre høyre og han peprer setningene sine med høyreradikalt kodespråk som er velkjente for dem som følger med på disse miljøene. Noe som i seg selv er et skudd for baugen for dem som hevder at han nærmest oppsto i et vakuum. Breivik er tvert imot åpenbart del av et ideologisk fellesskap.

Traumet Breivik

Rettsstaten Norge gir Breivik muligheten til å få prøvd sin sak hvert tredje år fra nå av. Akkurat som alle andre som er idømt forvaringsstraff. Det betyr ikke at han vil bli løslatt. Slik han framstår i dag, er det mer sannsynlig at han vil tilbringe resten av livet i fengsel.

Dette betyr også at det nasjonale traumet som Breivik representerer, vil fortsette å hjemsøke oss. Det er smertefullt. Men kanskje er det også en mulighet. For Breivik og den ideologien han representerer har dessverre mange tilhengere både her i landet og utenfor landets grenser.

Vi får ikke anledning til å «glemme» Breivik ved å låse ham inne og kaste nøkkelen, uansett hvor fristende det er. Da må vi i stedet bruke anledningen til å bekjempe det skremmende mørket han representerer.

Aftenbladet har valgt å stenge kommentarfeltet under denne saken.

Publisert:
 1. 22. juli
 2. Anders Behring Breivik

Mest lest akkurat nå

 1. De ble fra­tatt sønnen sin av barne­vernet. Så finner helse­syke­pleier en urovekkende kul på lille­brorens hode

 2. Bussjåfør og flere passasjerer slått

 3. Vemodig å forlate Viking etter tapet: - Har hatt fire fantastiske år i klubben

 4. Her er klubbens nye navn – og hoved­sponsor er på plass

 5. Therese har laget festdrakt av gardiner og duker: – Det er dette jeg brenner for

 6. Jussprofessor: – Kan se ut som politidistriktet har gått for hardt ut