Hvor lenge var Aker i Paradis?

KOMMENTAR: Viderverdighetene rundt Aker BP og Paradis-utbyggingen har mange årsaker. Lokale aktivister har sin del av ansvaret. Men det har sannelig overivrige folkevalgte også.

Nå er det uvisst hva som skjer i Paradis.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er et talerør for sine medlemmer, en lobbyorganisasjon. Medlemsbladet «Rosenkilden» bragte i den forbindelse nylig første del av en stort anlagt reportasjeserie om Paradis-utbyggingen, hvor partiet Rødt og et knippe lokale aksjonister utpekes som regissørene bak snuoperasjonen, der utbygging av den ledige og meget attraktive tomta midt i Stavanger er satt på vent.

Alt var jo liksom klappet og klart. Kjell Inge Røkkes Aker og grunneier Bane NOR sto klar, sammen med ledende eiendomsutviklere som Alfred Ydstebøs Base Gruppen, til å bygge et svært kontorbygg. Samt leiligheter (neppe i økonomiklassen) og butikker og cafeer. Løsningen ville binde et digert oljeserviceselskap til Stavanger for lang tid. Vinn-vinn, som det heter.

Aker BP, Bane NOR, Base Gruppen og FP Eiendom sto bak planen om å bygge ut Paradis-området ved Hillevågsvatnet. Nå er alt i det blå.

Kjell Inge og Stanley

I stedet flørter nå Sandnes-ordfører Stanley Wirak med Røkke. I den pågående revirmarkeringen mellom Stavanger og Sandnes er dette noe som svir.

Næringsforeningen har helt rett i at Paradis-saken, kanskje litt uventet, ble et sentralt tema i valgkampen i Stavanger. Uventet, fordi mange trodde at den sentrumsplanen som ble vedtatt i år, hadde ryddet det meste av hindringer av veien. Men så ble det ikke slik likevel.

Den politiske plattformen for de seks samarbeidspartiene, vedtatt etter lokalvalget, slår nå fast at det først skal lages en områdeplan for Paradis, noe som vil forsinke en utbyggingsløsning betraktelig. Trolig med flere år.

Dette er nødvendig, hevder de rødgrønne som nå styrer Stavanger, for å sikre at alle berørte parter blir hørt og at de løsningene som velges, gir sikkerhet for at dette sentrale området blir utviklet på en best mulig måte.

En forblåst ørken

Det er nokså enkelt å finne eksempler på utbygginger som ikke er løst på best mulig måte. Jåttåvågen er ett. Bydelen med sin miks av store kontorbygg og leilighetskomplekser har etter min (og flere andres) mening mislykkes nokså komplett med å skape attraktive uteområder. En forblåst ørken av betong, glass og stål, hvor vinden uler langs de mange og lange fasadene og folk haster forbi for å komme seg innendørs.

Eller Badedammen/Verven, hvor kailinjen er okkupert av bygg som snur ryggen til resten av byen, og hvor utearealene er i samme sørgelige forfatning som i Jåttåvågen.

Hernes burde ha skjønt at en så direkte henvisning til Rettedal ville være en rød klut for opposisjonen

Dette må ikke få skje i Paradis. Men det er heller ingen løsning å ikke gjøre noe. Den gamle godsterminalen er i forfall. Stavanger har et skrikende behov for arealer til nye prosjekter, og området har en glimrende beliggenhet, med gåavstand til sentrum og et enestående kollektivtilbud.

Rettedal-tabbe

Stemmer det som Rosenkilden mener å ha avdekket, at en relativt liten gruppe aksjonister, kombinert med Rødts behov for en utbyggingssak å profilere seg på, var årsaken til snuoperasjonen i Paradis?

Vel, ja og nei. Flere av de mest sentrale aksjonistene i Facebook-gruppa er også naboer til Paradis-utbyggingen. De er direkte berørt. Men det er litt spesielt av Rosenkilden å utpeke Rødt til en slags slange i Paradis. Det er en gruppe av seks partier som stiller seg bak kravet om områdeplan.

Jeg vil særlig innvende at Rosenkilden (så langt) ikke har drøftet rekkevidden av utspillet til Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes, som lovet rask saksbehandling av Akers reguleringsforslag, inspirert av en tidligere Stavanger-ordfører. Nemlig Arne Rettedal.

Hernes burde ha skjønt at en så direkte henvisning til Rettedal ville være en rød klut for opposisjonen. Det er nemlig åpenbart at den rettedølske handlekraften som mange i og utenfor Høyre fortsatt beundrer, neppe ville stått seg i dag. Lovreglene vi har i forvaltningen i dag ville gjort det umulig å operere slik Rettedal i sin tid gjorde. Og godt er det.

Ja, men ikke her!

Jeg er overbevist om at en mer forsiktig tilnærming ville vært mer effektiv, sett fra Akers, Næringsforeningens og de borgerlige partienes side. De tok for mye tran, rett og slett. Men så er heller ikke Kjell Inge Røkke kjent for sin orientalske tålmodighet. Tvert imot.

Rødt kan med en viss rett beskyldes for å ha gått i ledtog med borgerlige villaeiere i Abelsgate og Pølsesvingen for å score et politisk poeng i valgkampen

Men jeg er også overbevist om at Paradis-affæren er et godt eksempel på en holdning som dessverre har preget byutviklingen i Stavanger i generasjoner. Ikke i mitt nabolag, kan vi kalle den. Ja, det er behov for å bygge nytt på gamle tomter. Vi må fortette, transformere. Men ikke akkurat her, ikke der jeg bor.

En skog av stråmenn

Denne holdningen finnes kanskje særlig i de etablerte villastrøkene. Stort mer etablert enn Paradis blir det ikke i Stavanger sentrum. Det er liksom lettere å dytte brutale løsninger på de bydelene med lavere medianinntekt (Badedammen/Verven) eller der det ikke er særlig mange naboer fra før (Jåttåvågen) . Rødt kan med en viss rett beskyldes for å ha gått i ledtog med borgerlige villaeiere i Abelsgate og Pølsesvingen for å score et politisk poeng i valgkampen. Rare sengekamerater.

Debatten rundt Paradis er selvsagt stappende full av stråmenn. Argumentet om at de som ikke vil forhaste seg i Aker-saken, dermed er motstandere av all næringsvirksomhet, er bare tåpelig. Men det samme gjelder påstanden om at dagens høyreside konsekvent legger seg paddeflate for kapitalen. Ingen av delene stemmer, men det legger ingen demper på kamphønene.

Publisert: