• Sånn var det opprinnelege planen: Ryfast og tunnelen Espedal-Frafjord i same pakke. Tor Inge Jøssang

Kommentar: Tunnelprosjektet er sjanselaust

Kommentar: Tunnelen Espedal-Frafjord er lenge haldt i live ved hjelp av pustemaskin og håp. Fleire og fleire koplar frå respiratoren. Prosjektet stryk med av seg sjølv.