• Alle med ferske førerkort må få lov til å ralle litt rundt. Men det bør ikke være nødvendig å kjøre til skolen. Anders Minge

Kjør til et nytt sted!

Å være 18 år. Å sette seg i bilen. Å ralle av gårde til skolen?!