• De sosiale mediene bidrar til at vi blir stående bom fast i våre egne forestillinger. Vi ser ikke det som er rett foran oss, for vi vet ikke hva vi skal se etter. NTB Scanpix

Ut av ekkokammeret!

GJESTEKOMMENTAR: Vi må søke lærdom, ikke bekreftelser.