Hvor langsinte vil bom-opprørerne være?

KOMMENTAR: Har raseriet mot bomringen nok sprengstoff i seg til å endre det politiske landskapet, eller vil folk roe seg ned etter hvert?

Skal bompengene strykes fra budsjettene, er det mange prosjekter som vil mangle finansiering. Men raseriet mot de nye bomringene på Nord-Jæren er så kraftig at det påvirker lokalpolitikerne, som frykter velgernes dom. Vil de mest hissige komme på bedre tanker når virkningen av de nye bommene viser seg, spør Aftenbladets kommentator.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Da Folkeaksjonen nei til mer bompenger, som partiet heter, ble stiftet i 2015, var det som en direkte reaksjon på vedtaket om Bypakke Nord-Jæren, som ble fattet av Fylkestinget i Rogaland i desember året før.

I lokalvalget 2015 fikk partiet inn tre representanter i bystyret i Stavanger. Frode Myrhol, som er gruppeleder for Folkeaksjonen, ble raskt en av de mest aktive og synlige representantene i bystyret, og en konstant plage for de etablerte partiene.

Frykten for at spørsmålet om bompenger kan bli et dominerende tema i valget neste år, har allerede fått konkrete utslag. Arbeiderpartiet har tilsynelatende snudd, og har vedtatt stans i nye bomprosjekter, mens Fremskrittspartiet, som har stemt for bompengeringene i Stortinget, lar sin folkeligste mann i bystyret, Leif Arne Moi Nilsen, drive solospill og underskriftskampanjer mot bompengene selv om partiet i Stavanger er bundet av sitt samarbeid med de andre borgerlige partiene, som alle er tilhengere av bompenger og rushtidsavgift.

Hvor sinte, hvor lenge?

Særlig Frp har god grunn til å være bekymret for medvinden som Folkeaksjonen har. Regjeringspartiet Frp med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i spissen har bygget veier i et rekordartet tempo. Og finansiert gildet med bompenger. Mens mange på grasrota i partiet fortsatt står på sin nesten religiøse motstand mot å finansiere veiprosjekter med bommer, er mange i ledelsen fullt klar over at politikk er det muliges kunst, og at uten bommene ville skrytelista til samferdselsministeren vært langt kortere.

Det store spørsmålet nå, ved oppstarten av den lange valgkampen fram mot høsten 2019, er hvor sinte velgerne i Stavanger blir når bommene kommer opp og stå i høst, og ikke minst hvor langsinte de vil være.

Erfaringene fra norske byer som allerede har innført omfattende bomringer, som Trondheim, kan være en pekepinn. Og selv om det finnes en høylytt og temmelig aggressiv gruppe bilforkjempere i Oslo, er det et udiskutabelt faktum at en stor andel av befolkningen i hovedstaden klarer seg helt fint uten bil.

Look to Trondheim

Miljøpakken, som er navnet på bomringen rundt Trondheim, fikk i juni utført en meningsmåling blant innbyggerne i Trondheim. Den viser at halvparten av innbyggerne er positive til bompenger, mens om lag 30 prosent er negative. Resten er nøytrale eller vet ikke.

For åtte år siden, før bomringen ble innført, var stemningen en litt annen, for å si det forsiktig. I januar 2010 var 64 prosent negative, mens bare 17 prosent var positive. Kollektivfelt gjennom hele Trondheim sentrum var det første tiltaket i Miljøpakken. Da disse kom sommeren 2008, utløste det kraftige protester. Mediene meldte om kø og kaos, og kritikerne varslet sentrumshandelens undergang. Høres dette kjent ut fra debatten i Stavanger?

Kaoset som forsvant

Kaoset mange fryktet ville lamme byen, opphørte fort fordi en god del unødvendig bilkjøring forsvant. Både buss og bil kom fortere fram. En meningsmåling viste at 43 prosent av de spurte var for kollektivfeltene rett etter innføring. Ved siste måling, i 2016, var 87 prosent for kollektivfeltene. 6 prosent var mot, ifølge Miljøpakkens egne hjemmesider.

LES MER OM AKSJONEN VED KVADRAT:

Les også

Protest mot bompenger samlet over 500 ved Kvadrat - vil stenge Bybrua om to uker

Et enormt stemningsskifte, altså. Kan noe tilsvarende skje i Stavanger? Kanskje. Men at det er forskjeller på Stavanger og Trondheim er heller ikke til å komme fra. Ikke minst at Stavanger har et fragmentert bo-, arbeids- og handlemønster som er et direkte resultat av mange år med tilfeldig utbygging uten en overordnet plan for kollektivtrafikken. Nå betaler vi prisen for dette.

Bommenes urettferdighet

Dilemmaet som tilhengerne av bomfinansiering aldri vil kunne snakke seg vekk fra, er at bompenger, i likhet med alle andre flate avgifter, er sosialt urettferdige. Alle betaler like mye. Og denne urettferdigheten kan, særlig i dagens politiske klima, lett settes inn i en større sammenheng der «elitene» som vedtar bomprosjektene ikke har noen forståelse for de problemene de skaper for «vanlige folk». Dette er en utbredt oppfatning hos velgergrupper det kan koste dyrt å ignorere.

Gi oss gulroten, mor

Uten gode erstatninger for privatbilen, hvis det oppstår kaos, vil den folkelige motstanden mot bommene bare øke i styrke, og den politiske panikken spre seg ytterligere. Flere bussavganger, med priser som folk er villige til å betale. Flere bysykler, som er av god kvalitet og som er ledige når man trenger dem. Klarer kommunene å levere her?

Hovedmålsettingen med bomringene er å få folk til å la være å kjøre bil, og erfaringen viser at dette er noe folk må tvinges til. Færre biler på veiene betyr bedre framkommelighet for dem som faktisk må kjøre, og det fører selvsagt også til mindre luftforurensing. I mellomtiden skjerpes tonen i lokalpolitikken, ikke minst mellom Frp og Folkeaksjonen.

Styringspartiene Høyre (i Stavanger) og Ap (i Sandnes) skjeler til Trondheim og håper på et tilsvarende stemningsskifte her. Men kommer det i så fall tidsnok? Hvis ikke, kan valget i 2019 bli svært interessant.

Publisert: