Uskyldig løpegutt eller illojal kyniker?

KOMMENTAR: Kjetil Andersen og hans advokater har en lang vei å gå hvis han skal få tingretten med på sin versjon av hendelsene rundt Alstor-tomta.

Kjetil Andersen (foran) står sentralt i søksmålet som er anlagt av Alfred Ydstebø. Andersen var i flere år en av Ydstebøs mest betrodde medarbeidere. Han mener han ikke er økonomisk ansvarlig for eventuelle tap Ydstebø måtte lide i forbindelse med forsøkene på å kjøpe Alstor-tomta i Stavanger. Bak Andersen ser vi Petter Smedvig Hagland, som kjøpte den ettertraktede tomta i april 2016. Foto: Jon Ingemundsen

 • Harald Birkevold
  Harald Birkevold
  Kommentator
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Kjetil Andersen forsøkte å slå tilbake mot Alfred Ydstebø da han fikk legge fram sin side av saken i tingretten mandag. Han mener at Alfred Ydstebøs krav om 130 millioner kroner i erstatning mangler rot i virkeligheten.ˍ

Ydstebøs advokater brukte tre dager i retten i forrige uke på å tegne et ytterst ufordelaktig bilde av Kjetil Andersen, som i over åtte år var en av investorens mest betrodde medarbeidere.

Andersen var daglig leder i Base Property, eiendomsselskapet som Ydstebø har bygget opp etter kollapsen i finansselskapet Acta i kjølvannet av straffesaken mot Ydstebøs tidligere partner Fred Ingebrigtsen. Ydstebø, som selv aldri har blitt beskyldt for å ha gjort noe straffbart den gangen, tapte likevel enorme beløp på kollapsen i selskapet.

Saksøkt

Ifølge Base Property har Andersen brutt en avtale om å ikke konkurrere på nærmere bestemte prosjekter, og dermed påført Base et økonomisk tap ved å gi bistand til Petrus AS, et selskap som er heleid av Petter Smedvig Hagland. Petrus inngikk 29. april 2016 avtale med eierne av Alstor-tomta, et selskap som heter Tjensvollveien 31 AS (TV 31), om å overta tomta. På det tidspunktet, mener Base, hadde de allerede en avtale med TV 31 om å kjøpe.

Dermed gikk det ikke mange dager, nærmere bestemt fire, før Ydstebø varslet søksmål for kontraktsbrudd. Og dermed går det i disse dager en sak for Stavanger tingrett med krav om erstatning på 130 millioner kroner, der Andersen og hans selskap er en av tre parter.

LES FORRIGE KOMMENTAR HER:

Les også

Oppvasken i Stavanger tingrett handler om løgn, løftebrudd og store penger

Utålmodig dommer

Andersens advokat Nina Thommesen tegnet et mye mer nyansert bilde av forholdet mellom Andersen og Ydstebø, og anførte blant annet at Andersen var en høyt lønnet og betrodd medarbeider også i tiden etter at Ydstebø påstår at tilliten hans til Andersen var borte.

Men Thommesen hadde til tider en tung dag i retten. Dommer Richard Saue avbrøt henne innledningsvis langt oftere enn han gjorde før helgen, da Ydstebøs advokater hadde ordet. Dommeren var spørrende til relevansen av mange av de anførslene hun la fram, noe som fort kan tolkes som et tegn på at han ikke anser dem som særlig interessante.

Intet tap å erstatte?

Andersen står i en litt spesiell stilling i denne saken. Han har nemlig erkjent at han har brutt punkter i avtalen med Ydstebø om å ikke konkurrere. Men han mener likevel at han ikke er pliktig til å betale noen erstatning til Ydstebø av den grunn.

Årsaken til det, hevder Andersen, er at det ikke er noe tap å erstatte. Han mener at hans aktivitet ikke var en betingelse for at Petrus AS, altså Petter Smedvig Hagland, fikk kjøpe Alstor-eiendommen. Det var nemlig mange andre, hevder han, som også var ute i samme ærend.

Dette har nok en del for seg. Alstor-tomta er et så sjeldent “objekt”, som det heter i disse kretser, at enhver eiendomsutvikler ville vært interessert i den. Men så var det dette med “avtalen” mellom TS 31 og Base.

Skjult opptak av samtale

Ydstebø og hans advokat Kristoffer Lerum gikk 2. april 2016 til det svært uvanlige skritt å ta opp en samtale med Frederik Hansen, en av eierne av TS 31, på bånd uten at Hansen visste om det. Dette opptaket skal ifølge Ydstebø bevise at det var inngått en bindende avtale mellom TS 31 og Base.

Midt i juni 2015 skrev Andersen en SMS til Petter Smedvig Hagland, som på dette tidspunktet fortsatt bodde i utlandet. Andersen fortalte Hagland om sine planer om å komme seg i posisjon i forhold til Alstor. Dette er et helt sentralt punkt i denne saken. For Andersen var da fortsatt ansatt i Base.

Løpegutt?

Andersen har med andre ord jobbet på mange fronter. Både for Ydstebø, som var hans arbeidsgiver, og for seg selv. Og som "løpegutt" (hans eget uttrykk) for Hagland. Det er ikke unaturlig at noen ser på dette som illojalt i et arbeidsforhold, men Andersen selv mener at arbeidsformen mellom ham og Ydstebø var slik at dette var akseptabelt, og at det i alle tilfeller ikke var undertegnet noen sluttavtale med klausul om å ikke konkurrere på Alstor-tomta på dette tidspunktet. Dette blir det helt avgjørende at retten fester lit til, dersom Andersen skal vinne fram.

Avgjørende vil det nok også bli at Petter Smedvig Hagland blir trodd når han hevder at hans interesse for Alstor-tomta, og det faktum at han til slutt fikk den ettertraktede signaturen fra Frederik Hansen, ikke utelukkende skyldes de råd og den kunnskapen han fikk fra Andersen. Med andre ord, at den da utenlandsbaserte Hagland, uten særlig erfaring fra større eiendomsprosjekter, uansett hadde kommet seg i posisjon for egen maskin. Det blir trolig også en krevende øvelse.

Publisert:

Rettssaken om Alstor

 1. Neppe anke i Alstor-saken

 2. Smedvig Hagland tapte i Alstor-saken

 3. Hagler med harde ord i Alstor-saken: «Svineri» og «heksejakt»

 4. Uskyldig løpegutt eller illojal kyniker?

 5. DIREKTE: Vi følger Alstor-saken

 6. Ydstebø følger saken sin fra kontoret

 1. Rettssaken om Alstor
 2. Alfred Ydstebø
 3. Kjetil Andersen
 4. Base Property
 5. Stavanger tingrett