Skremselspropagandaen om barseltiden må slutte!

GJESTEKOMMENTAR: Vi må ikke fortape oss i skremmebilder som i verste fall gjør at fødende tror de skal bli behandlet verre enn kyr når de kommer på sykehuset.

«Når debatten tar utgangspunkt i at barselomsorgen i Norge blir stadig verre, må vi trekke i nødbremsen. Vi er ikke tjent med å ha debatter basert på frykt og usannheter», skriver Tina Bru.
 • Tina Bru
  Tina Bru
  Olje- og energiminister (H)
Publisert: Publisert:
 • Teksten er oppdatert med rettelse av tall. Red.mrk.
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I flere uker nå har det rast en debatt om at barselomsorgen i Norge er i ferd med å raseres. Første gang jeg selv leste saken om at liggetiden på sykehus skulle reduseres til seks–åtte timer, ble jeg veldig urolig. Kunne dette stemme? Skulle vi virkelig kaste kvinner og deres nyfødte barn ut av sykehuset seks timer etter at de hadde født?

Etter hvert som jeg begynte å stille spørsmål og etterlyse informasjon om dette, ble jeg raskt beroliget. For det er ikke slik at barselomsorgen i Norge blir dårligere og dårligere, tvert i mot. Det er heller ikke tilfellet at det nå er ny standard at kvinner skal føde på fast-track. Debatten preges rett og lett av skremsler og usannheter.

«Drektige kyr har bedre rettigheter enn fødende kvinner», skrev Hanne Schelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet, i VG [i 2015; red.mrk.].

«Finnes det eigentlig kulturar der ein overlèt eit par med eit nyfødd barn til seg sjølv? […] Nå er det sånn at ein igjen vil hiva mor og nyfødd barn ut av sjukehusa så fort som muleg, kanskje ein 6–8 timar etter fødsel», skrev Solveig G. Sandelson, debattredaktør i Aftenbladet i forrige uke.

«Mor og barn sendes hjem stadig tidligere etter fødsel uten at barselomsorgen i kommunen er på plass. Nå varsler fagfolk at babyer kan dø», kunne vi lese i Dagsavisen den 19. februar.

Best i verden

Vi skal selvfølgelig ha debatter og snakke om hvorvidt fødselsomsorgen i Norge er god nok. Men å skremme med at barn kommer til å dø, at kveg har det bedre enn vordende mødre, og fremstille det som at vanlig praksis i Norge er at mødre og barn overlates til seg selv – er det en opplysende debatt? Definitivt ikke.

Redd Barna kåret nettopp Norge til verdens beste land å være mor i. Vi er blant landene i Europa som har aller lavest spedbarnsdødelighet. Brukerundersøkelser viser god og større tilfredshet med fødetilbudet nå enn før. Antall transportfødsler er stabilt (0,7 prosent av alle fødsler). Spedbarnsdødeligheten er svært lav, og har vært synkende (i 1990 var den på 6,9 promille, i 2015 på 2,3 promille), til tross for at antall liggedøgn har gått ned. Samtidig er antall liggedøgn i Norge over gjennomsnittet i OECD. Det kan være fort gjort å gå glipp av den svært positive trenden barseltilbudet har hatt de siste tiårene, om man bare forholder seg til det som har vært skrevet de siste ukene. Men fakta er at trendene, sett under ett, vitner om et av de landene i verden det er best å få barn i.

God oppfølging en forutsetning

Kvinner og deres nyfødte barn skal ikke hives på gata seks timer etter fødsel. Det er riktig at noen fødeklinikker og sykehus planlegger for mindre gjennomsnittlig liggetid, men de planlegger parallelt at noen kvinner blir liggende lengre. Ikke alle fødsler er like. For noen, som kanskje har født barn før, vil det være ønskelig raskt å reise hjem igjen. For andre vil det være motsatt.

Hovedpoenget er uansett at de nasjonale, faglige retningslinjene for barselomsorgen sier at sykehusoppholdets varighet skal tilpasses kvinnens og barnets behov. Det settes ingen grense for hvor lenge barselomsorgen er spesialisthelsetjenestens ansvar. Når man skrives ut, skal det gjøres i samråd med kvinnen. Reiser man tidlig hjem, så forutsetter det selvfølgelig at kommunene har en god oppfølging gjennom jordmor eller helsestasjon. Dette er ikke godt nok alle steder i dag.

Å ta vare på kvinner som føder, og de nyfødte barna, er noe av det viktigste helsetjenesten gjør. Vi må ha et kritisk blikk på utviklingen og hvordan myndighetene ivaretar ansvaret sitt. Men vi må ikke fortape oss i skremmebilder som i verste fall gjør at fødende tror de skal bli behandlet verre enn kyr når de kommer på sykehuset.

Les også

– Ingen skal tvinges hjem seks timer etter fødsel

Må si stopp

Et velfungerende demokrati er avhengig av opplysende og grundig offentlig debatt. Dette er ikke et forsøk fra min side på å stilne kritikere. Det er selvsagt deler av barselomsorgen i Norge som både kan og bør bli bedre. Vi kan f.eks. ikke sende kvinner og deres barn hjem fra sykehuset uten at støtten de trenger er på plass. Derfor er det viktig at vi lovfestet at alle kommuner skal ha tilgang på jordmorkompetanse, og at vi bruker mer penger på flere jordmødre. Det trenger vi. Men når debatten tar utgangspunkt i at barselomsorgen i Norge blir stadig verre, må vi trekke i nødbremsen. Vi er ikke tjent med å ha debatter basert på frykt og usannheter.

Les også

Aftenbladet mener: «Brysom barselbekymring»

Les også

Solveig G. Sandelson: «Pass på mor og barn! Det nyfødde livet er skjørt.»

Les også

Tusen gikk i kamp for fødestua


 • Tidligere gjestekommentarer av Tina Bru:

Les også

 1. «Verdien av kvinner i arbeid»

 2. «Etter #metoo»

Publisert:
 1. Fødsel
 2. Gjestekommentar
 3. Solveig G. Sandelson
 4. Barsel
 5. Helse

Mest lest akkurat nå

 1. Kutt i norsk strømsalg til Europa ble nedsablet før jul. Plutselig snudde regjeringen

 2. Drivstoffprisene har falt over sju kroner siden før sommeren

 3. NHO fnyser av disku­sjonen om utenlands­kabel: – Provosert

 4. Den siktede gutten innrømmer å ha startet brannen, men nekter straffskyld

 5. Nå har Vik­ings prøve­spiller fått svar

 6. Brunsneglene er færre enn før. Det har ikke bare med været å gjøre