• Spørsmålet er interessant, og svaret er opplagt. Målt med dagens målestokk var Stasi og Gestapo de rene amatører. Marianne Hovdan

Stasi og Gestapo var amatører sammenliknet med Facebook

KOMMENTAR: Målet til Stasi, Gestapo og KGB var å vite alt om egne innbyggere. Men det var under kapitalismen at målet skulle bli nådd.