Potensialet er stort om ein lykkast i å omsette ny kunnskap til betre tenester – til beste for helsesektoren, pasienten og samfunnet

GJESTEKOMMENTAR: Ny kunnskap har avgrensa verdi om han ikkje vert teken i bruk, og det utan forseinking.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement