• Kjernekraft er mest energitette ressurs vi kjenner, som gir kolossale mengder stabil, utslippsfri kraft med små inngrep i naturen, lav risiko og lite og håndterlig avfall. NTB scanpix

Når fornybar energi ikke er nok: Kjernekraft kan være løsningen

GJESTEKOMMENTAR: Verdens kraftproduksjon må gjennom store omlegginger. Men det er fortsatt i det blå hvordan vi skal skaffe nok stabil, CO₂-nøytral energi.