• Professorane Edvin Bru, Mari Rege og Sigrun Ertesvåg ved UiS har fått 20 millionar til eit forskingsprosjekt som skal læra 13-åringar stressmeistring. Jarle Aasland

Jippi-forsking, UiS?

KOMMENTAR: Viss skolebarn blir meir og meir stressa av skolesystemet vårt, er det då barna vi skal endra?