Få gang på havvind-festen igjen!

KOMMENTAR: Koronapandemien utsetter og gjør slutt på mange fester for tiden, men nå er det på tide å få gang igjen på den norske havvind-festen.

Den norske havvind-festen ble avlyst av den rød-grønne regjeringen i 2011.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Forrige uke ble den første havvind-konferansen arrangert i Stavanger, med støtte fra Stavanger kommune. Den hadde blitt utsatt to ganger, en gang på grunn av koronapandemien og den andre gangen på grunn av en konkurrerende konferanse i Oslo.

Sånn kan også havvind-satsingen her i Norge beskrives. Satsingen på den næringen der kompetansen fra olje og gass virkelig kan brukes i kanskje høyeste grad har nemlig også blitt utsatt flere ganger. Det har vært mye prat og lite som har skjedd, i alle fall på norsk sokkel. Ute i verden ser det annerledes ut.

Strømproduksjonen fra havvind globalt økte med 32 prosent i 2017 og med 20 prosent i 2018, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). De mener at i løpet av det neste tiåret vil verdien av dette markedet øke til rundt 1 billioner dollar.

Så hvorfor har vi ikke hatt et skarpere blikk på denne næringen?

Les også

Havvind-konferanse: Ordføraren bad folk bli heime

Konsekvensutredninger

Allerede i 2010 leverte en direktoratsgruppe under ledelse av NVE en rapport til Olje- og energidepartementet, der den kom med en avgrensning av hvilke havområder som burde omfattes av en strategisk konsekvensutredning av havvind på norsk sokkel.

Bakgrunnen for dette var at den rød-grønne regjeringen hadde blitt enige med Høyre, KrF og Venstre om at det skulle lages en nasjonal strategi for elektrisitetsproduksjon fra havbasert vindkraft.

I Stortingsmelding nr. 34 (2006–2007)Norsk klimapolitikk – heter det at «innenfor fornybare energikilder er særlig satsingen på utvikling og utprøving av havvindmøller viktig».

Her står det også at interessekonflikter relatert til naturinngrep for vindkraft på land ville gjøre det aktuelt å flytte vindkraftprosjektene offshore. Stortingsmeldingen beskrev også havvind som et område der det ventes stor vekst internasjonalt og «der norskbasert teknologi kan bli vinneren».

Arbeidet med å utrede det norske markedet for havvind var med andre ord på god vei. Åslaug Haga (Sp) hadde gått offensivt ut med ambisjoner om satsing på havvind. Terje Riis-Johansen (Sp) presenterte havenergilova som et nytt industrieventyr.

Les også

Her renner pengene inn for Equinor

Les også

Tangen mener fornybar energi er dyrt: – Det er mange om beinet

Festen avlyst

Men så ble det ministerbytte i 2011, og den nye olje- og energiministeren, Ola Borten Moe (Sp), avlyste havvind-festen forgjengerne hans hadde satt i gang. Begrunnelsen var at det var for dyrt, og at vi heller skulle være med på teknologiutviklingen enn å bygge havvind på norsk sokkel.

Mange stilte den gang spørsmål om hvordan denne teknologiutviklingen skulle skje dersom vi ikke hadde et hjemmemarked. Den da ferske energiministeren hadde ingen konkrete forslag til hvordan dette skulle skje uten å ha konkrete utbyggingsprosjekter i havet.

I stedet innførte den rød-grønne regjeringen el-sertifikatordningen som satte i gang den voldsomme utbyggingen av vindkraft på land.

Og selv om norske bedrifter har etterspurt et hjemmemarked i mange år, er det først nå, 10 år etter NVE-rapporten om avgrensninger av områder, at dette er i ferd med å skje.

I sommer ble det lyst ut to områder på norsk sokkel, Utsira nord og Sørlige Nordsjø II. Begge områdene var blant dem som ble pekt ut av NVE i rapporten i 2010.

Les også

Ny rapport: Rekordvekst for fornybar energi

Les også

Ministeren om komande havvind-debatt: – Har sprengkraft

Stort potensial

En rapport fra Thema consulting, som ble lagt fram på konferansen og publisert fredag, ser på mulighetene for havvind fram mot 2050. Rapporten, som er bestilt av Olje- og energidepartementet, Eksportkreditt og Norwep, beskriver havvind som en av næringene med størst potensial i Norge i årene framover.

Innen 2050 vil havvind generere nærmere 1300 gigawatt på verdensbasis. Det er mer enn ti ganger mer enn i dag. Det største markedet er i dag Europa, men så vil markedet i Kina overta som største marked fram mot 2050, viser utsiktene. Mye av det er drevet av EUs «green deal», og av Kinas mål om å være utslippsfritt innen 2050.

I rapporten ser ekspertgruppen for seg to scenarioer. I det ene at den totale omsetningen for norske bedrifter som er aktive i havvindsektoren i Norge og i utlandet kan komme opp i 2,1 milliarder euro per år (22,85 milliarder kroner, med dagens kurs) fram mot 2025, og 7,2 milliarder euro per år fram til 2040.

Dersom veksten akselererer, tror ekspertsgruppen at omsetningen kan komme opp i 12,9 milliarder euro per år fram mot 2050. Da tar de med at 3,8 milliarder euro vil komme fra flytende havvind.

Det er en forutsetning for at potensialet som omtales i rapporten fra Thema, at områdene som nå er utlyst, blir bygget ut.

Les også

Kraftig resultatfall i Aker Solutions: Men klimasplitt og IT-salg ga milliardgevinst

Les også

Stavanger vil ta ei leiande rolle innan havvind

Nytt eventyr

En meningsmåling utført av Respons analyse i oktober for Aftenbladet viste at mens motstanden mot vindkraft på land var så høy som 60 prosent i Rogaland, var motstanden mot havvind mye lavere.

65 prosent svarte at de stilte seg positive til vindkraft til havs, mens 21 prosent stilte seg negative. 14 prosent sa de ikke var sikre.

Både pengene og viljen er der. Til og med det tradisjonelt olje- og gasstunge investeringsfondet Hitecvision har fått beskjed fra sine investorer om at de må investere i fornybar energi. Og Hitecvision-eide Ocean Installer, som siden 2011 kun har vært rettet mot oljebransjen, går nå tungt inn i havvind. Selskaper som Equinor og Aker er allerede store i utlandet, men de trenger norsk sokkel som et springbrett for teknologiutvikling.

På konferansen beskrev igjen olje- og energiministeren, denne gangen Tina Bru (H), havvind som «et nytt industrielt eventyr». Hun sa at regjeringen vil støtte opp om denne næringen med gode støtteordninger og rammebetingelser.

Det er viktig at alt dette skjer, og at politikerne nå ser hvor viktig dette kan være for norsk næringsliv. Koronaen utsetter og gjør slutt på mange fester for tiden, men nå er det på tide å få gang igjen på den norske havvind-festen.

Publisert: