Er det middelklassens tur, igjen?

KOMMENTAR: SV (og Rødt) må stikke fingeren i jorda. De kan velge mellom å gå i reelle og konstruktive forhandlinger med Ap og Sp, eller de kan abdisere og bli henvist til en parlamentarisk ørkenvandring.

Menn i dress: Er det reell vilje til forhandlinger mellom regjeringen og SV, eller blir det nye punktmarkeringer i stedet, spør kommentator Harald Birkevold.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Selv om Jonas Gahr Støre skal lede en mindretallsregjering, har Ap og Senterpartiet 40 prosent av velgerne bak seg. I tillegg kommer klima- og fordelingsblokken bestående av SV, Rødt og Miljøpartiet, som også utgjør en del av et til sammen solid rødgrønt flertall på Stortinget.

Dermed skulle man jo tro at den regjeringsplattformen som ble meislet ut på Hurdalsjøen ville reflektere dette klare valgresultatet og den nye sammensetningen av Stortinget. Men så enkelt er det jo ikke.

For da SV valgte å bryte ut av sonderingene og stå i en form for opposisjon, men som en foretrukken budsjettpartner, skjedde jo det fordi partiledelsen i SV mente at noen absolutte grenser ble tråkket over i Hurdal. Nærmere bestemt når det gjelder klima og skatt. MDG på sin side sa allerede før valget at det var uaktuelt å støtte en regjering som ikke sier nei til nye letelisenser på sokkelen.

Vanlige middelklassefolk

Hurdalsplattformen som ble lagt fram onsdag klokka to sier rett ut at olje- og gassvirksomheten skal «videreutvikles». Det vil ikke komme på tale å sette noen sluttdato. Og den samme plattformen sier at folk som tjener inntil 750.000 kroner i året heller skal få mindre skatt enn mer.

«Nå er det vanlige folks tur», var Aps slagord i valgkampen. Men er det den velbergede middelklassen som er «vanlige folk» i Norge anno 2021?

Det er selvsagt store forskjeller fra yrke til yrke, og fra næring til næring. Mens en gjennomsnittlig servitør tjener 358.000 kroner i året, har en finansmegler i snitt en lønn på 1,2 millioner kroner i året.

Hvis grensa for «vanlige folk» legges på en årsinntekt på 750.000, kan det diskuteres om innholdet er tømt for mening. Partiene til venstre for Ap vil trolig mene at «vanlige folk» som regel har mindre å rutte med enn 750.000 kroner før skatt.

SV må faktisk forhandle

Men SV og Rødt må stikke fingeren i jorda: De kan velge mellom å gå i reelle og konstruktive forhandlinger med Ap og Sp, eller de kan abdisere og bli henvist til en parlamentarisk ørkenvandring. For det er sterke krefter i både Ap og Sp som gjerne ser at mindretallsregjeringen i stedet allierer seg med partiene i sentrum.

Venstresida har med andre ord et valg mellom å ikke skitne seg til med kompromisser, eller å faktisk få innflytelse. Det burde ikke være vanskelig å velge, men i det politiske klimaet som preger deler av venstresida, er det likevel ikke opplagt hva utfallet blir.

Mer industri?

Hurdalsplattformen inneholder en god del interessante forpliktelser på de områdene som betyr mye for mange. Nærings- og industripolitikk med et innebygd mål om å kutte utslippene fra Norge med 55 prosent i løpet av de neste 19 årene må nødvendigvis bety en enorm satsning på nyskaping.

Denne satsningen har potensial i seg til å skape svært mange nye arbeidsplasser i industrien. Signalet om at regjeringen vurderer å ta en mer aktiv posisjon i nye næringer, både gjennom direkte eierskap og et eget statlig eierskapsorgan, og ved å stille kapital til rådighet, gir nye forretningsmuligheter. 50 års norsk oljehistorie viser potensialet i en slik innretning.

Den nye regjeringen vil, med egne ord, utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser knyttet til klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringvirkninger, læreplasser, kamp mot sosial dumping og moderasjon i lederlønninger.

Hardt mot hardt

SV ønsker en sterkere omfordeling, og det kanskje viktigste grepet for å få dette til, er økning av skattene for flere, mindre rabatt på aksjer og eiendom og en sterk økning i skattenivået for de rikeste. Kan SV (og Rødt) klare å bevege regjeringen en stykke videre her, i bytte mot kompromisser i oljepolitikken?

Vil venstresida kunne sette sterkere krav til innstramminger i arbeidslivslovgivningen, eller styrke økonomien til uføre og folk med lave inntekter? Det tror jeg, fordi det fortsatt er et uttalt mål for Ap og Sp å forhandle med SV først.

Men da må SV faktisk forhandle og ikke gjøre som i Hurdal, der partiet reiste seg og strøk på dør da det ble vanskelig. Hvis man skal presse på for å vinne fram, må man tåle at motparten presser tilbake.

Kjøttvekta

Hurdalsplattformen bærer preg av valgresultatet. Ap er et betydelig større parti enn Senterpartiet, og slik sett er det naturlig at plattformen inneholder mer eksplisitt Ap-politikk enn Sp-politikk.

Samtidig er plattformen spekket med uforpliktende formuleringer av typen «vil utrede» ditt og datt. Jeg har foreløpig talt 33 slike. Er det rett og slett bare blitt vanlige folks tur til å utrede?

Senterpartiet har også gått på noen blanke nederlag, for eksempel måtte partiet innse at de ikke klare å «redde» Ullevål sykehus eller flystasjonen på Andøya. På den annen side hadde det jo allerede lekket ut at Sp får en skikkelig seier i form av sterkt reduserte ferjepriser. Fylker som Troms og Finnmark og Viken blir trolig oppløst. Og ulvebestanden skal reguleres strengere, i tråd med bestandsmålet.

Men viktigere enn disse sakene er nok enigheten om et reelt og skikkelig lønnsløft for norske bønder. Det vil ha mye å si for at unge skal kunne se for seg en framtid i yrket.

Jonas = Erna

Avtroppende olje- og energiminister Tina Bru (H) er ikke overraskende kritisk til plattformen, selv om noen kanskje vil heve øyebrynene over at en statsråd fra Høyre mener at plattformen ikke går langt nok på klima.

Bru er nok ikke alene om en viss skadefryd på borgerlig side med tanke på de krevende samtalene som ligger foran Støre og Vedum.

Som nestleder i Høyre vet hun samtidig også meget godt at nøkkelen for Støre nok likner mye på Erna Solbergs suksessformel: Traust styringspolitikk i møte med aksjonistiske samarbeidspartier.

Publisert: