• Begge er journalister, og de bor ikke langt fra hverandre, men Ahmad Budeiri (t.v.) er palestiner og bor i Øst-Jerusalem, Peter Beck (t.h.) er israeler og bor i Jerusalem.

Både palestinsk og israelsk nyvalg, sett med palestinsk og israelsk blikk

TO GJESTEKOMMENTARER: Så å si samtidig annonserte den palestinske lederen Mahmoud Abbas og den israelske lederen Benjamin Netanyahu hver sine nyvalg. Hvordan vurderer en palestinsk og en israelsk journalist de to situasjonene – og finnes det likheter?