Ropstads flørt med de konservative

KOMMENTAR: Det er det konservative grunnfjellet i KrF Kjell Ingolf Ropstad nå prøver å tekkes når han skal ta over som ny partileder.

Kjell Ingolf Ropstad blir i helgen valgt til ny leder i KrF. Her sammen med fungerende leder Olaug Bollestad.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

På fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i februar var målet at nå skulle det snu. De skulle få flere medlemmer, og de skulle «male alt gult». Være mer frampå i sosiale medier, gjøre partiets pin mer gul, sykle gjennom byer og landsbyer med gule jakker på. Ja, stort sett det meste som ville gjøre partiet mer synlig, og mer tekkelig for folk.

Det store problemet for KrF er at de ikke engang klarer å holde på sine egne medlemmer.

Rundt årsskiftet viste tall at partiet hadde mistet 2150 medlemmer. Og tidligere denne uken ble det klart at flere tidligere ordførere, fylkesledere og nestledere nå melder seg ut av KrF, mange av dem i protest mot regjeringssamarbeidet med Frp.

Blant annet har tidligere fylkesledere Anne Marit Bagstad Jøranli, Karin Nordstad og Morten Halling sagt takk for seg. Også tidligere nestleder Odd Anders With, tidligere KrF Kvinner-leder Randi Gran Tørring og tidligere KrFU-nestleder Nikolai Skogan har sagt at de ikke lenger ønsker å være medlemmer av partiet.

Les også

Ropstad varsler et tydeligere KrF

Medlemsnedgang

KrF har, ifølge Vårt Land, nå 23.300 medlemmer. Det er en netto nedgang på over 500 medlemmer siden nyttår. Mange av dem er yngre kvinner, som reagerer på høstens abortdebatt.

Tidligere sjefredaktør Helge Simonnes i Vårt Land skylder KrFs problemer på Frps påtroppende nestleder Sylvi Listhaug. Han sier at «den åndelige retorikken som Sylvi Listhaug har benyttet seg av, har vært attraktivt for mange kristne velgere og har skapt en voldsom sterk dynamikk i KrF. Det er nesten sånn at partiet er splittet i to fronter, for og imot Listhaug».

Dette blir en for enkel slutning, og flere i partiet har i etterkant av Simonnes’ uttalelser pekt på at det var Hareide som insisterte på retningsvalget i høst.

Men en ting Simmones nok har rett i er at splittelsen skyldes at det er for stor avstand mellom heltidspolitikerne og grasrota i partiet, som i stor grad styres av «religiøst instinkt».

Les også

Ropstad: – Mest krevende halvår for KrF noensinne

Les også

KrF betalte tilbake 175.240 kroner: - Nulltoleranse for korrupsjon

Grunnmuren

Den konservative fløyen i partiet heiet fram Ropstad i høst, men KrF er et parti der det er lett å miste denne støtten. Ropstad må derfor velge riktig strategi for å beholde den harde kjernen i partiet. Grunnmuren, som skal gjøre det mulig å bygge opp partiet igjen.

De siste meningsmålingene viser at KrF i gjennomsnitt ligger 0,8 prosent under oppslutningen i forrige stortingsvalg, på 3,5 prosent, ifølge Pollofpolls. På kommunestyrenivå har antall velgere falt med 1,4 prosent siden forrige valg, og på fylkestingsnivå med 1,6 prosent. Det er ganske mye for et parti som allerede ligger og svever rundt sperregrensen.

I slutten av mars viste en meningsmåling utført av Norstat for Vårt Land at KrF fikk en oppslutning på 2,4 prosent. Det er den laveste oppslutningen for partiet i en meningsmåling siden etterkrigstiden.

Med andre ord er det ikke bare snakk om et lite nederlag, men om en kamp for partiets overlevelse. KrF mister nå velgere både til Høyre, Frp og Senterpartiet.

Les også

KrF mister tungvektere landet rundt: Helt naturlig avskalling, mener Ropstad

Les også

Tidligere Vårt Land-redaktør: Sylvi Listhaug har klart å splitte KrF

Ny strategi

I et intervju med Dagens Næringsliv sier Ropstad, som blir valgt til ny partileder på landsmøtet i Stavanger til helgen, at for å forberede seg til den nye rollen har han sett seg ut hva som vil bli viktig for KrF fremover. Han sier kristendommen skal få større plass i politikken. Det er de kristne verdiene som er de gode, mener han. Det er de vi har felles her i landet. Det slår nok rett inn i hjertene hos de kristenkonservative, spesielt i Rogaland og Agder.

Ropstad sier at ærlighet, tilgivelse og likeverd og det å bry seg om hverandre er verdier vi har felles i Norge. Dette er vel egentlig verdier vi alle kan være enige i.

Ropstad snakker fint også om likestilling, men det er heller utydelig om han virkelig mener likestilling betyr like rettigheter for menn og kvinner, som de fleste andre legger i begrepet. Eller om han mener noe annet.

For barne- og familieministeren er det viktig å gi familien tillit og fleksibilitet, og han beskriver dette som en «tydelig konfliktlinje mot venstresiden». Kanskje det er det han mener med likestilling, at hver enkelt kjernefamilie kan bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag.

Les også

Krisemåling for KrF

Les også

Jeg savner Arbeiderpartiet!

Ikke mål om alle

For det er, ifølge Ropstad, kjernefamilien som er best, og politikken skal legges opp slik at flere ønsker å bli værende i den. Det er ikke mye rom for annet, dersom barna skal få det bra her i livet, ifølge Ropstad. Kontantstøtten er den politiske bærebjelken som skal sørge for mer tid med familien, etter all erfaring for kvinnen.

Denne tankegangen utelater for eksempel at likestilling ikke bare betyr valgfrihet i familien, men også at for eksempel kvinner har rett til å si fra dersom de ikke ønsker å bli værende i et destruktivt forhold. Eller at barn kan få like lykkelige barndommer dersom de vokser opp i ulike familiekonstellasjoner.

Men Ropstads strategi går ikke ut på å nå alle. For selv om medlemsmassen synker, er KrF likevel et parti som har en relativt stor medlemsmasse. De som stemmer på partiet, er oftere også medlemmer.

For Ropstad begynner nå kampen med å beholde disse. Hans mål er ikke å erobre verden, men å holde partiet over sperregrensen. Da må noen ofres. Ropstad kaller det bare for «en helt naturlig avskalling», og avfeier at det er et problem. Tiden får vise om dette er en god strategi, og om det hjelper til med å «male alt gult».

Publisert: