Her blir det liv, Raj(a) Raj(a)!

KOMMENTAR: Det er kanskje litt rart at det er i et av Stortingets minste partier det er mest rift om lederposisjonen, men det indre liv i Venstre er som manna fra himmelen for politikk-nerder.

Venstre er et orkester med bare solister. Kan Abid Raja være mannen som også får partiet trygt over sperregrensa? spør kommentator Harald Birkevold.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Foreløpig har kulturminister Abid Raja, miljøvernminister Sveinung Rotevatn og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby meldt sitt kandidatur til å ta over for Trine Skei Grande som leder for Norges eldste parti.

Tre statsråder. Den eneste statsråden fra Venstre som (foreløpig!) ikke har meldt seg, er næringsminister Iselin Nybø. Dette illustrerer på en utmerket måte hvordan vårt parlamentariske system kan gi meget små partier uforholdsmessig stor makt og innflytelse.

Alle de tre som har stilt seg til disposisjon, er for norsk EU-medlemskap og er i utgangspunktet åpne for å samarbeide med Fremskrittspartiet. Alle tre bor i Oslo.

People’s Front of Judea

Alle tre sier at de er opptatt av Venstres hjertesaker, som klimasaken, skolepolitikk, teknologi og småbedrifter.

Men som det merkelig nok ofte er, så er frontene mellom fløyene i partiene skarpere, eller i det minste mer betydningsfulle, jo mindre partiet er i velgeroppslutning. Tenk bare på de sekteriske stridene innad i ml-bevegelsen, eller på dagens Frp i Oslo, hvor en nasjonalkonservativ fløy truer med å rive partiet i to.

I Venstre går en av de viktige skillelinjene mellom den liberalistiske og den sosialliberale linja. Mens den første er tilbøyelig til å vektlegge den individuelle friheten på bekostning av myndigheter og fellesskapsløsninger, går den andre mer i retning av en mer sosialdemokratisk pose-og-sekk-løsning, med blant annet en større velferdsstat.

Vitser om Venstre

Det liberalistiske Venstre vil for eksempel være nærmest allergisk mot alskens forbud og påbud, noe som gir seg utslag når det gjelder for eksempel synet på rusmidler som i dag er forbudt, eller i synet på endringer i bioteknologiloven.

Det er en vanlig og ærlig talt noe forslitt øvelse å gjøre seg morsom på bekostning av Venstre. En gammel vits forteller om han som er venstremann, som naboen hans også er. Så med andre ord står de langt fra hverandre politisk.

Eller den om at hvis alle som mener de er egnet til å lede Venstre melder seg inn i partiet, vil medlemstallet (drøyt 6000 i fjor) dobles.

Nerdenes parti

En gang i verden var Stavanger Aftenblad en Venstre-avis. Det ga seg utslag som i dag kan synes underlige, så som sidelange referater fra ubetydelige møter i partiet der journalisten også var delegat. Men denne historiske tradisjonen er nok også med på å forklare hvorfor Venstre virker å være partiet som nekter å dø. Venstre har en pondus og nimbus som ikke står i forhold til antall velgere, blant annet fordi partiet har meget lang styringserfaring.

Flere politiske kommentatorer har spådd Venstres død de siste årene, ut i fra en analyse som forteller at Venstre snart er robbet for unike politiske prosjekter som skiller dem fra de andre partiene. Målinger på to-prosentsnivå stiller igjen partiet for hogg, og denne motbøren hos velgerne var da også en viktig grunn til at Trine Skei Grande kastet kortene den 11. mars i år.

Kjernesaker under press

På dette tidspunktet var Grande svekket, både av private skandaler og av den interne maktkampen i partiet, der både Abid Raja og Sveinung Rotevatn fra hver sin kant satte henne under press. Guri Melby regnes av mange som en slags kompromisskandidat, men hun står nok nærmere Rotevatn enn Raja.

Uansett om det blir en av disse tre, eller en av de mange andre som går med en Venstre-leder i magen, er oppdraget det samme: Å gjøre Venstre til et parti som ikke ligger i en evig kamp med sperregrensen.

I en tid hvor globalisme og teknologioptimisme er under sterkt press av proteksjonisme, nasjonalisme og teknologifrykt, krever en del av Venstres hjertesaker en god selger. Mens andre av partiets kjernesaker, særlig dem som handler om klima og småbedrifter, er i medvind.

Problemet er selvsagt at vi nå har et mer rendyrket klima-parti i MDG, og et revitalisert Senterparti som også står på småbedriftenes side, særlig i distrikspolitikken. Og Høyre har tatt over som «skolepartiet» på borgerlig side.

Abid på grasrota

Det er lett å se for seg at hvem det enn blir, må vedkommende gjøre en krevende og utakknemlig jobb på grunnplanet for å samle organisasjonen om den kursen som skal legges. Venstres historiske toleranse for svært ulike syn internt kan bli et stort hinder å klatre over, men er trolig avgjørende for å komme gjennom med sakene. Dette er neppe den rette tiden for å forvirre velgerne.

Her kan Abid Raja ha en fordel. Av de tre er han den som har brukt desidert mest tid på veien for å snakke med lokallagene og bygge allianser. Dette kan gi ham den ammunisjonen han trenger for å rydde tvil av veien hos tilstrekkelig mange delegater.

Abid Raja er politikkens suverene selfie-ener denne sommeren. Her på besøk i Stavanger.

Karakterdrap

For det er heller ikke tvil om at Raja som leder ikke vil føre til umiddelbar borgfred i Venstre. Han er omstridt, noe som senest ble svært tydelig da statssekretær Knut Aastad Bråten i mai plutselig trakk seg fra jobben han hadde tiltrådt bare noen måneder tidligere. Avskjedsbrevet Braaten publiserte var nærmest et karakterdrap på Raja, selv om han ikke nevnte navn.

Forholdet mellom Raja og Skei Grande var også stormfullt, noe som også medførte svært offentlig skittentøysvask og voldsomme følelsesutbrudd.

Ingen har lyst til å være den lederen som står på broa når partiet havarerer. Et valg av Raja har sannsynligvis størst potensial – både i den ene og i den andre retningen.

Publisert: