Økonomiske egeninteresser er en del av kampen om sentrum

GJESTEKOMMENTAR: Næringsforeningen vil ha det til å se ut som om sentrumsplanen er blitt barbert. Men så var det tallenes tale, da. Jeg trodde Harald Minge forsto seg på brutto, netto og volum.

Harald Minge i Næringsforeningen har skapt et inntrykk av at sentrumsplanen for Stavanger er blitt barbert, og han har gjort det ved å bruke tall som står til stryk.
  • Kristin Hoffmann
    Kristin Hoffmann
    Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«Fred er ei det beste», skrev Bjørnstjerne Bjørnson i diktet «Jeg velger meg April.» Det var i den samme brytningsmåneden i fjor at Næringsforeningen i Stavanger-regionen først beskrev interessemotsetningene som en kamp, i Rosenkilden nr. 4, 2017, med overskriften «Kampen mellom fortiden og framtiden».

Ennå er det vinter, men etter sommeren skal bystyret sluttbehandle planen og gjøre de endelige vedtakene for morgendagens sentrum. Når den siste høringsrunden nå er i gang, for blant annet å få avklaringer rundt bygningsvolumene på Stavanger stasjon og i havnefronten, må ingen være i tvil om at noen vil ha mye å tjene på at omfanget blir størst mulig.

Det er altså ikke tomtespekulanter og eiendomsbaroner, men den instansen som forvalter vår felles kulturarv - uten å profitere på det - som politikerne må stå opp mot.

Økonomisk utbytte

Tomteeiere og utbyggere, eiendomsutviklere og entreprenører vil få et direkte økonomisk utbytte av at arealene kan utnyttes maksimalt. Slik vil de få mest fortjeneste for investeringene sine, eller se lønnsomheten i det. Når så er sagt, kan det jo også være slik at økonomiske egeninteresser sammenfaller med vårt felles beste, med innbyggernes beste, og med byens beste. Ja, omtrent slik det i Næringsforeningens selvforståelse heter at den vil sikre regionen de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her, vil få si nei til visjoner om mer byliv og aktivitet og flere butikker og tilbud. Men er vi ikke også ute etter noe annet?

Etter at det i den forrige høringsrunden kom tunge innsigelser mot de største volumene på Stavanger stasjon og på Holmen – som satte kjepper i hjula for det utkastet som handelsstanden berømmet og ville ha – har Næringsforeningen pusset våpnene og utpekt framtidsmotstanderne. Nå må bystyret stå opp mot Riksantikvaren, mener den. Det er de faglige etatene som skal ha stilt seg i veien for den gode, livskraftige byen. Det er altså ikke tomtespekulanter og eiendomsbaroner, men (blant andre) den instansen som forvalter vår felles kulturarv − uten å profitere på det − som politikerne må vise seg handlekraftige mot.

Slik han framstilte det, så det ut som om avviket – før og etter innsigelsene − var dramatisk.

Barbering og barbering

Dette fiendebildet får naturligvis stå for Næringsforeningens regning. Det samme får Harald Minges karakteristikk av dem som skal ta til orde for andre enn kommersielle verdier som festbremser, men det er jo til å trekke litt undrende på skuldrene av (lederen i Rosenkilden nr 4, 2017). Det er heller ikke til å overse at Harald Minge har skapt et inntrykk av en plan som, siden 2016, er blitt barbert, og at han har gjort det ved å bruke tall som står til stryk.

I Aftenbladet 21.november framholder han at førsteutkastet til kommunedelplan for sentrum la opp til én million kvadratmeter nytt utbyggingsareal, brutto. Så sammenlignet han bruttotallet med det reviderte planutkastet på 650.000 kvadratmeter, netto. Da ble forskjellen stor. På dette tidspunktet burde direktøren i Næringsforeningen vite at bruttoberegningen var for høy. Det redegjorde planbeskrivelsen av endringene for, datert 30. juni 2017. Det utkastet som Harald Minge omtaler som ambisiøst, utviklingsorientert og visjonært, besto i virkeligheten av 750.000 kvadratmeter netto nytt areal, brutto 860.000. Slik han framstilte det, så det ut som om avviket – før og etter innsigelsene − var dramatisk. I virkeligheten utgjorde forskjellen vel 100.000 kvadratmeter, og ikke nærmest en halvering, slik brutto satt opp mot netto kunne få oss til å tro. Etter at de siste endringene nå er lagt inn, har forskjellen krympet enda mer. Utbyggingsarealet er beregnet til 675.000 kvadratmeter netto, og brutto til 785.000, ifølge høringsversjonen fra 2. februar 2018.

I alminnelighet er det klokt å stille spørsmål ved de ulike interessenes agenda og egennytte.

Lav troverdighet

«Det volder litt rabalder», sa dikteren om April. Til syvende og sist er det politikerne som skal avgjøre om 75.000 kvadratmeter er det som skiller stagnasjon fra utvikling og en ny, lys vår. Kommunen beskriver det samlede utbyggingsarealet som svært høyt, og vurderer ikke konsekvensene av volumendringene som dramatiske. Den påpeker at de endringene som påvirker omfanget, styrker byrommene og byens kvalitet. For eksempel vil mindre bygg på Stavanger stasjon øke kvaliteten i de gatene som ligger omkring.

I alminnelighet er det klokt å stille spørsmål ved de ulike interessenes agenda og egennytte. Noen vil tenke at Næringsforeningen uttaler seg med autoritet og kraft, mens andre vil synes at uttalelser fra næringslivsrepresentanter har liten troverdighet i spørsmål om utforming av byen. Selv om Harald Minge skulle mene at det i denne typen debatter ikke er uvanlig at det blir forsøkt etablert en konflikt mellom «kapitalen» og «de som vil sentrum godt», vil andre kunne tenke at det nettopp finnes en slik konflikt − og at noen har grunn til å benekte den.

Dog, «fred er ei det beste, men at man noget vil».

Les også

Harald Minge: «En sentrumsplan for både vern, vekst og utvikling»

Les også

Prosjektleder: «Vi ønsker en åpen sentrumsplanprosess»

Les også

NHO: «Sats på god utvikling av regionens bysentre, uten ensidig fokus på vern»

Les også

Rolf Skjelstad: «Næringslivet går til kamp om byen, men mot hvem?»

Les også

– Det som fungerer i andre byer, vil fungere i Stavanger også


Publisert: