Verdens store økonomier blir stadig mer isolasjonistiske – Afrika går motsatt vei og satser på frihandel

GJESTEKOMMENTAR: Hele 22 prosent av afrikanere i arbeidsdyktig alder starter sine egne bedrifter. Afrikanske land er nå i flertall blant de 10 raskest voksende økonomiene i verden.

Afrika har 6 av verdens 10 raskest voksende økonomier. Denne veksten, frihandel og folkevekst kan skape energi og dynamikk i verden etter hvert som befolkningen eldes og folketallet synker i andre verdensdeler.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Stemningen i verdensøkonomien er dyster. Pessimismen er nært knyttet til tapt tro på frie markeder og frihandel, de to kreftene som har drevet fram veksten i verdensøkonomien de sju siste tiårene. USA, som lenge var den sterkeste støttespilleren for disse ideene, har beveget seg over i fullskala merkantilisme-modus. Storbritannia, den opprinnelige handelsstormakten, trekker seg ut av EU, sitt største frihandelsmarked. Kina streber etter å bli mindre avhengig av utenlandske selskaper og globale forsyningskjeder. Overalt ser en denne trenden. Bortsett fra i Afrika.

Store ting skjer

Nigerias president, Muhammadu Buhari, signerer et dokument under lanseringen av African Continental Free Trade Area (AfCFTA) i Niamey i Niger 7. juli 2019.

Uten at det ble oppfanget av store deler av nyhetsmediene, annonserte afrikanske ledere i forrige måned opprettelsen av et frihandelsområde for hele kontinentet. Det vil samle 1,3 milliarder mennesker i en 3,4 billioner dollar stor økonomisk sone. Suksessen for dette prosjektet er avhengig av at de afrikanske nasjonene faktisk reduserer tollsatsene og andre handelsbarrierer. Men hvis de gjør det, kan handelen øke med 50 prosent de neste tiårene, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF). Som IMF sa det: «Dette kan bli en dyptgripende økonomisk forvandling for hele kontinentet.»

Afrika har 6 av verdens 10 raskest voksende økonomier. Innen 2050 kan en ny afrikansk middel- og overklasse på 250 millioner mennesker stimulere til en femdobling av etterspørselen etter varer og tjenester. Verdensbanken har registrert at en tredel av verdens næringslivsreformer i 2017 og 2018 skjedde i afrikanske land sør for Sahara. I Verdensbankens årlige Doing Business Index har land i Afrika sør for Sahara også 5 av de 10 øverste plassene på listen over verdens mest forbedrede økonomier. Mer enn 400 afrikanske selskaper har allerede mer enn 1 milliard dollar i årlige inntekter. Alle disse opplysningene kommer fra en nylig kronikk publisert av forskningsinstituttet Brookings Institution i Washington, «The high growth promise of an integrated Africa» av Landry Signé, professor ved Stanford University og Ameenah Gurib-Fakim, kjemiprofessor og tidligere forskningsdirektør og president i Mauritius (2015–2018).

Det landet som har satset stort på Afrika, er Kina. I 2000 utgjorde handelen mellom Kina og hele Afrika 10 milliarder dollar. I dag er denne handelen verdt 200 milliarder dollar i året, noe som gjør Kina til kontinentets største handelspartner. Beijing har investert tungt i bistand og lån til regionen. President Xi Jinping var også vert for et afrikansk toppmøte i Beijing i 2018, der han annonserte at Kina planla å bruke 60 milliarder dollar på lån, investeringer og utviklingsprosjekter i Afrika de tre neste årene.

Les også

Zakaria: «Handelskrig virker ikke»

Køer av gründere

Det mest oppmuntrende aspektet ved dagens Afrika er den slående veksten i privat virksomhet. Kontinentet har svært høy andel av gründere i befolkningen. Hele 22 prosent av afrikanere i arbeidsdyktig alder starter sine egne bedrifter, mot 13 prosent i Asia og 19 prosent i Latin-Amerika. Flere land, som Rwanda, er virkelig næringsvennlige, har en sterk rettsstat og opplever vedvarende økonomisk vekst og økende levestandard.

Jeg opplevde selv energien i afrikanske gründere under et nylig besøk i Nigeria. Jeg gjestet The Tony Elumelu Foundation, som har forpliktet seg til å sette inn 100 millioner dollar på trene og hjelpe 10.000 gründere over hele kontinentet. Energien og optimismen til disse unge mennene og kvinnene fra alle av Afrikas 54 land fra smittende. Det eneste de klaget på var at verden ikke har fått med seg de store, gode nyhetene om kontinentet.

Afrikas betydning i framtiden

Afrika kommer til å kreve verdens oppmerksomhet de kommende tiårene. Innen 2050 vil befolkningen ha økt med 1 milliard mennesker, og to milliarder til innen neste århundreskifte, – og da vil mer enn hver tredje verdensborger være afrikaner. Denne demografiske boomen kan skape enorme problemer dersom den ikke blir fulgt av jobbmuligheter og politisk stabilitet. Men Afrika kan skape energi og dynamikk i verden etter hvert som befolkningen eldes og folketallet synker i andre verdensdeler. Mye av dette vil være avhengig av Afrikas ledere, som må oppfylle lovnaden til kontinentet og dets befolkning. For mange har stjålet fra dem for lenge.

Afrikanerne kjenner prisen de har betalt ved å være utestengt fra globale markeder og ved å leve i land med en begrenset privat sektor. De forstår at den eneste virkelige og bærekraftige veien ut av fattigdom er å utvide frie markeder som, selvfølgelig, må være godt styrt og regulert av effektive regjeringer. Store deler av verden i dag kan ha godt av den enkle leksjonen.

Publisert: