Lønn som fortjent i lokalpolitikken?

GJESTEKOMMENTAR: De siste par ukene har vi fått dokumentert at det er store penger å tjene på lokalpolitikk, at det er enorme forskjeller på hva politikerne tjener og at ingen sitter med en total oversikt over hvor mye politikerne tjener i eksterne styrer og utvalg.

Gruppeleder Frode Myrhol i Stavanger og Rogaland FNB tjener en halv million mer enn ordfører Kari Nessa Nordtun og hundre tusen mer enn statsminister Erna Solberg.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Ordfører Kari Nessa Nordtun har varslet en gjennomgang, og Norges kanskje fremste ekspert på kommuneloven, professor Jan Fridthjof Bernt ved UiB, mener at Stavangers system for politikergodtgjørelser kan være lovstridige og ønsker at Kommunaldepartementet tar en vurdering.

Myrhols inntekt

Det ekstreme utslaget jeg fant i gjennomgangen av politikerlønningene var Frode Myrhols samlete godtgjørelse fra fylkes- og kommunepolitikken. Han får rett i underkant av 1,9 millioner kr for politikerjobben sin.

Det har vært interessant å følge debatten fra sidelinjen. Argumentene for Myrhols monsterinntekt har i hovedsak vært at han jobber ekstremt mye, at det er systemet med utvalgsgodtgjørelser som gir ham godt betalte verv i både kommunen og fylket, og at lønnen derfor er en konsekvens av vervene han har. Og at han har disse vervene fordi de andre i FNB mangler erfaring til å dele dem, samt at han ikke har samboer og barn og derfor kan bruke mer tid på politikk.

Når det gjelder argumentet om å være «offer» for systemet, altså at han har tunge verv i både fylket og kommunen, og at det er utslagsgivende for den høye godtgjørelsen, er dette direkte feil. Hadde Myrhol kun hevet godtgjørelse for vervene, hadde han hatt en inntekt på 904.859 kr.

Det som gjør at han kommer opp i eventyrlige summer totalt, er at han har bevilget seg selv 936.936 kr i frikjøp og gruppelederstøtte. Han hever 522.000 kr fra kommunen og 414.936 kr fra fylkeskommunen i frikjøp og gruppelederstøtte, penger som ikke er knyttet opp til noen folkevalgte verv.

I Aftenbladets artikkel «FNB-politiker vil se nærmere på «voldsom» Frode Myrhol-lønn» 3. juni fremkommer det at de som skal bestemme Myrhols frikjøp og uttak av gruppelederstøtten, hans kommunestyregruppe, ikke har fått med seg disse utbetalingene. FNB har 1.425.267 kr som de kan disponere som de vil.

Les også

Slik kan en politiker få kompensert «tapte inntekter» tross lønnshopp

De lange arbeidsdagene

Myrhol viser til 14 timers jobbing i døgnet. Det høres jo voldsomt ut, men jeg tror vi kan legge til grunn at både ordføreren og statsministeren, som han tjener mer enn, også har lange arbeidsdager og mange arbeidsoppgaver. Når man i tillegg legger til ansvaret de begge har, er det lite sannsynlig at Myrhol legger ned arbeid til en verdi av 500.000 kr mer enn det ordføreren gjør.

At Myrhol i tillegg sier at han ikke har familie og derfor kan få gjort mye mer enn mange andre, kan lett tolkes som at det er vanskelig å gjøre en god nok jobb som politiker dersom man har familie. Det er et farlig signal å sende, og jeg tviler vel på om ordføreren og småbarnsmoren Kari Nessa Nordtun kjenner seg igjen i den beskrivelsen.

Når det gjelder Myrhols siste argument om at han er den med mest erfaring og derfor er den som må ha de tyngste vervene, er det et rart poeng. Myrhol var selv fersk i forrige valgperiode da han satt i både formannskapet og samme tunge hovedutvalg som han gjør nå. I tillegg er det ikke slik at bare folk med erfaring kan ha tunge verv, da ville man aldri fått nyrekruttering i politikken. Alle med erfaring har vært uerfarne.

Myrhol har holdt seg borte fra eksterne styrer og utvalg og vært flink til å dele disse mellom sine partifeller. Han har heller ikke grabbet til seg mange folkevalgte verv. De vervene han har er ofte en naturlig følge av de hovedutvalgene han sitter i (styringsgruppene til fylkeskommunen, for eksempel).

Som jeg skrev i min forrige kommentar, er han viden kjent for å jobbe hardt og være meget godt forberedt og å ha lest sakspapirene grundig. Det fremstår likevel for meg som vel grådig å forsyne seg av gruppelederstøtte og frikjøpsmidler både i kommunen og fylket, som alene tilsvarer en stortingsrepresentants lønn, i tillegg til godtgjørelser for verv i samme størrelsesorden.

Les også

Ordføreren frykter lønnsadel i politikken – nå starter gjennomgangen av lønningene

Politikergodtgjørelser

I diskusjonen som har fulgt, er det spesielt én ting som skiller seg ut. Hadde det vært Høyre-politiker John Peter Hernes som tjente nesten to millioner kr på lokalpolitikk, hadde vi sett et kappløp mellom SVs Eirik Faret Sakariassen og Rødts Mímir Kristjánsson om å være først ute med knallhard kritikk og kreve handling og foreslå kutt. Når det er posisjonskamerat Myrhol, var det tyst fra førstnevnte og uvanlig lavmælt fra Rødt-politikeren.

I Stavanger kommunes reglement står det at ordføreren skal ha én lønn, og at denne skal dekke alt arbeid hun utfører for kommunen. Hun får ikke tillegg for å sitte i formannskapet eller kommunalutvalget, og hun får ikke møtegodtgjørelse for å møte i bystyret.

Les også

Ordførerlønn skulle ned, men gikk likevel opp

Salige Frank Aarebrot mente at dersom du jobber fulltid med politikk og det å gå på møter er en del av jobben din, burde du ikke i tillegg få betalt for å gå på møtene. En ryddig måte å gjøre det på er å si at stortingsrepresentants lønn er et tak for hvor mye en kan tjene på å være politiker (utenom ordfører som kan sammenlignes med en statsråd), og at man ikke får noe ekstra for å gå på møter. Da tror jeg vi vil få en sunnere holdning til hva politikerne skal tjene og et mer rettferdig system uten store forskjeller ut fra hvilket parti man tilhører.

Et annet viktig argument for en slik ordning er at det ikke blir så interessant for noen få politikere å sitte på mange verv, og på den måten kan man altså få spredd vervene på flere. Det er sunt for demokratiet.

En stortingsrepresentant tjener 987.997 kr i året. Jeg vet om i hvert fall 169 politikere som får endene til å møtes med den summen.

  • Hør podkast:
Publisert: