• Når forskningen på antipsykotika ikke kan konkludere med det er medisinene som gjør pasientene bedre, hvordan kan behandlere da vurdere sannsynligheten for at medisinene vil hjelpe den enkelte pasient, slik lover krever? NTB scanpix

Schrödingers psykiatriske pasient

GJESTEKOMMENTAR: Når jus møter medisin, blir virkeligheten så vanskelig at det kanskje er best å forholde seg til imaginære katter.