Vinden alle blåste i

KOMMENTAR: Politikerne satset alt på vindkraft, så fort som mulig, men glemte å lytte til folk og se konsekvensene. Faren er at det er i ferd med å skje igjen.

Ola Borten Moe (Sp) var olje- og energiminister da den rød-grønne regjeringen godkjente Fosen-utbyggingene. Tord Lien (Frp) overtok statsrådsposten og sa ja til at byggearbeidet kunne begynne før saken var avklart i retten.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Etter at regjeringen forrige fredag endelig innrømmet at høyesterettsdommen om Fosen-utbyggingen var reell, og at det skjer et pågående menneskerettighetsbrudd, var det Frp’s tur til å prøve å fraskrive seg alt ansvar.

Frp viste til at konsesjonen til vindparkene på Fosen ble gitt under den rød-grønne regjeringen i 2010 og ville derfor ikke beklage til samene.

Det er altså ikke bare regjeringen som prøver å omskrive eller pynte på historien. Men det er faktisk sånn at alle de partiene som har sittet med regjeringsmakt de siste 20 årene, har ansvar for at det gikk som det gikk.

Les også

Norske Samers Riksforbund: – Regjeringen har veldig mye å bevise

Frp hevder nå at høyesteretts-
dommen handler om prosessen
i forkant. Men det stemmer ikke.

Avbøtende tiltak

De rød-grønne satt med makten da NVE i 2010 ga de første konsesjonene på Fosen. Og det var under olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) at prosjektet ble videreført i 2013, til tross for de mange protestene fra reineiere og samiske organisasjoner.

Departementet visste da at dette ville ha betydelige negative konsekvenser for reindriften, men sa de skulle komme med avbøtende tiltak. Ti år senere snakker altså mange av de samme politikerne fremdeles om avbøtende tiltak.

Og SV, som i forrige uke delte ut boller til demonstrantene i Oslo, var også med i regjeringen som tillot alt dette. Og som var med på å gi Fosen Vind tillatelse til å gå videre med de to reinbeiteområdene på Roan og Storheia, til tross for at det fantes gode, utredede alternativer som NVE hadde pekt på i 2009.

Men fordi det var her Fosen Vind hadde «kommet lengst i planleggingen», ble det likevel godtatt.

Les også

Innrømmelse langt på overtid

Stemmer ikke

I rusen over grønne sertifikater og storstilte vind­kraf­tutbygginger som liksom skulle gi uendelige mengder med kraft, presset stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer fra nesten alle partier på for å få mest mulig bygget på kortest mulig tid.

I 2016, da byggingen startet på Fosen, satt Solberg-regjeringen med makten. Frp hadde olje- og energiministeren fra begynnelse til slutt av byggeprosjektet.

Frp hevder nå at høyesterettsdommen handler om prosessen i forkant. Men det stemmer ikke. Dommen handler også om det som skjedde da Frp satt med makten.

For det var olje- og energiminister Tord Lien (Frp) som ga tillatelse til såkalt ekspropriasjon med forhåndstiltredelse i 2014. Altså at byggearbeidet kunne begynne før saken var avklart i retten.

Det er denne ekspropriasjonen Høyesterett mener er ugyldig på grunn av menneskerettighetsbruddet. Konsesjonen er derfor ulovlig. Vindturbinene var altså ulovlige.

Da FNs rasediskrimineringskomité (CERD) i 2018 ba om stans i anleggsarbeidet på Fosen fram til retten hadde avklart om samiske rettigheter var krenket, sa Frp’s olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg at FN måtte trekke denne anmodningen.

Les også

Regjeringen beklager menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken – demonstrasjonene fortsetter

Grådige samer?

Overraskende mange synes nå å mene at det er samene som må bøye seg for at regjeringer og politikere i årevis har tatt beslutninger som påvirker dem negativt.

Som ansvarlig redaktør Trygve Hegnar skrev i Finansavisen, under overskriften «Grådige samer»: «Det hjelper ikke at statsråd Aasland blir enda flatere. Det er på tide å sette samene litt på plass. Vindturbinene i Fosen vil ikke bli revet». Han mener at det handler om penger, og vil gjerne se hva samene tjente før og etter vindturbinene.

Han skriver også at for alle som ønsker et bedre klima, må dette legges i vektskåla. Men da har ikke Hegnar lest dommen. For den sier klart og tydelig at i Fosen-saken er ikke klima et tellende argument, nettopp fordi politikerne visste at det fantes alternativer som de i sin iver heller valgte å sette til side.

Det handler ikke om at samene er grådige. Det handler om at norske politikere har tatt beslutninger, på tross av bedre vitende, som har ført til at det nå foreligger et menneskerettighetsbrudd.

Og å mene at Terje Aasland la seg flat i forrige uke, er vel strengt tatt å dra det ganske langt. Han og regjeringen brukte jo en hel uke på å anerkjenne at vi faktisk er en rettsstat.

Konsekvensen av at vi er en rettsstat, er at regjeringen må bøye seg for det Høyesterett har avgjort, uansett hvilke konsekvenser det får. Også økonomiske.

Les også

Adresseavisen: Terje Aasland beklager overfor Fosen-samene

Satt tilbake

Thomas Moe Skjølsvold, professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved NTNU, mener at Fosen-turbinene vil bidra til at det blir vanskelig å få bygget ut mer vindkraft. Han sa til Dagens Næringsliv at grunnen er at prosessene har vært for dårlige. At utbyggerne og myndighetene ikke har tatt nok hensyn til reinbeitene og sosiale forhold ellers i samfunnet.

«Det ble bygget voldsomt mye på kort tid. Det var jo lukrativt, det, for utbyggerne. Men hvis man ikke hadde bygget så kjapt i den fasen, men brukt litt mer tid på å forankre, involvere, forstå, sikre at man gir tilbake til lokalsamfunnet og at verdiskapingen distribueres på en god måte, da kunne man antagelig fortsatt», sa han.

Skjølsvold mener at konfliktene, ikke bare med reindriften, men også med vanlige folk, har satt vindkraften tilbake 10 til 15 år.

I februar la energikommisjonen fram sin rapport «Mer av alt – raskere». Der skrev den at det er realistisk å bygge ut 5–10 TWh mer vindkraft på land innen 2030, og at «det er ikke tid til at alt behandles slik det ville blitt i en normalsituasjon».

Igjen er det en sterk iver etter å bygge mye og fort. Det høres ut som en mulig oppskrift på enda flere Fosen-lignende saker. Spesielt hvis politikerne ikke klarer å se vanlige folks perspektiver og konsekvensene av det de vedtar.

Publisert: