Dårlig stemning i kommunestyret

KOMMENTAR: Krangling om egen organisering tok mye av tiden til politikerne i Stavanger mandag. Hva er det egentlig de krangler om?

Stavanger kommunestyre – her fotografert i juni 2021.
 • Harald Birkevold
  Harald Birkevold
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Kommunestyremøtet i Stavanger mandag brukte så mye tid - faktisk halvannen time - på å debattere en intern strid blant politikerne om arbeidsutvalg at den viktige debatten om økt fravær i skolen måtte utsettes til neste møte.

Ok, så hva er det dette dreier seg om?

Da det nye politiske flertallet i Stavanger kommune kom til makten i 2019, ble det foretatt en rekke grep som har vakt bestyrtelse og hard kritikk fra de partiene som mistet makten.

Demokratisk problem?

For eksempel beslutningen om å legge ned selskapet Greater Stavanger, eller å legge ned noen kommunale foretak og ta deres virksomhet inn i den alminnelige administrasjonen. Dessuten ble arbeidsutvalgene lagt ned.

Den alminnelige innbygger er unnskyldt hvis hun eller han ikke er helt oppe og stå på hva et arbeidsutvalg er. Men jeg kan forsikre om at for de folkevalgte er dette et tema som kan utløse høy temperatur. Meget høy.

Representanter fra både Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet var på talerstolen og mente at mangelen på arbeidsutvalg rett og slett er et demokratisk problem.

Sju utvalg

Det er for tiden sju politiske hovedutvalg. Av disse er Utvalg for miljø og utbygging og Utvalg for by- og samfunnsutvikling i en særstilling ved at de har ekstra mye å gjøre. 60 prosent av det totale antallet saker siden 2019 er behandlet i et av disse to utvalgene. I samtlige utvalg er både leder og nestleder fra dagens posisjonspartier. Opposisjonen har ikke fått noen slike poster.

Før 2019 hadde utvalgene et eget arbeidsutvalg på fire personer der både flertallspartiene og opposisjonen var representert. Dette utvalget hadde typisk møter uka før et hovedutvalgsmøte, og forberedte da sakene. Det ble ikke fattet vedtak i arbeidsutvalgene.

Helt uenige

Tilhengerne av den tidligere ordningen med arbeidsutvalg mener at en viktig demokratisk funksjon har forsvunnet når arbeidsutvalgene nå er borte. De kan ha et poeng, vel å merke dersom ledelsen i utvalgene ikke informerer medlemmene godt nok. Det påstår flertallspartiene ikke overraskende at de gjør. Gjett hva opposisjonen mener?

Kommunedirektøren har nå gjort en undersøkelse blant de folkevalgte av effekten av å fjerne arbeidsutvalgene. Og det er kanskje ikke overraskende at dagens flertall og dagens mindretall er fullstendig uenige om den nye ordningen.

«Mindretallet rapporterer stort sett at de har dårligere tilgang på informasjon, og mindre kontakt med administrasjonen etter at arbeidsutvalgene ble fjernet. Flertallet har generelt motsatt oppfatning. De rapporterer at uten arbeidsutvalgene får alle nå tilgang på samme informasjon», heter det i saksframlegget.

Spare penger?

Opposisjonen klager på at utvalgenes ledere holder møter med administrasjonen uten at de får være med, eller får vite hva de har pratet om. Posisjonen fnyser av dette og mener at alle får tilgang på den informasjonen de trenger.

En av begrunnelsene for å legge ned arbeidsutvalgene var å spare penger. Deltakelse i disse møtene er nemlig honorert på samme måte som andre slike verv. Kommunedirektøren anslår at det er spart ca. 600.000 kroner per år, men at dette til dels blir motvirket av at administrasjonen må bruke mer tid på spørsmål og interpellasjoner fra opposisjonen.

Mer dårlig stemning

I kommunestyret ble kommunedirektørens forslag om å åpne for arbeidsutvalg i det svært travle utvalget for miljø og utbygging stemt ned.

Alle flertallspartiene stemte imot, hele opposisjonen stemte for.

Dermed er det duket for mer dårlig stemning i kommunestyresalen. Og snart er det valgkamp igjen.

Bli ikke overrasket om denne saken dukker opp igjen i den forbindelse.

Publisert:
 1. Stavanger kommune
 2. Stavangerpolitikken

Mest lest akkurat nå

 1. Ny dobbel renteheving fra Norges Bank – varsler ny heving i september

 2. Skulle sjekke om alt gikk bra med naboen. Ble stukket med kniv i brystet

 3. Støyende asfalt­arbeid mellom Tjensvoll­krysset og Madla­krossen de to neste nettene

 4. Vannskuter-dødsfallet i Sirdal var årets første: – Vanskelig å si hva som får ulykkene til å skje

 5. «Den viktigste Viking-kampen på ørten år»

 6. Birgitte-saken: Siktede la en felle for det som viste seg å være politi­folk