Kutt og økt pengebruk

KOMMENTAR: Regjeringen prøver å forklare at det likevel er viktig å forholde seg til budsjetter. Samtidig skal den forhandle om revidert statsbudsjett med et SV som synes å tro at det er uendelig med penger.

Ola Borten Moe har vært tydelig på at pengebruken må ned.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Førsknings- og høyere utdanningminister Ola Borten Moe (Sp) har den siste tiden sendt sjokkbølger inn i sektoren han er satt til å styre.

Først gikk han ut i DN og sa at pengebruken på nye universitetsbygg er «gått over stokk og stein». Han skylder på Høyre-regjeringen og sier han må rydde opp.

Borten Moe varslet en full gjennomgang av alle fremtidige byggeplaner i sektoren.

Først ut er campusprosjektet ved NTNU i Trondheim, med en foreløpig budsjettramme på 11,8 milliarder kroner. De andre prosjektene som skal under lupen, er et nytt odontologibygg ved Universitetet i Oslo, arealgjennomgang av Norges musikkhøgskole, nytt Tromsø-museum og Grieg-akademiet ved Universitetet i Bergen.

Og byggestart for Ocean Space Centre i Trondheim utsettes minst ett år. Kostnadsrammen er på 8,6 milliarder kroner. Regjeringen mener at det er stor usikkerhet rundt kostnadene, så nå er beskjeden at utsettelsen skal brukes til å vurdere kutt i hele prosjektet.

Les også

Vi treng fleire legar utdanna i Norge, ikkje fleire medisinske fakultet

Forskningsmidler

Borten Moe skal også rydde opp i Norges forskningsråd (NFR). For to uker siden avsatte han hele styret i NFR med umiddelbar virkning.

Borten Moe har fått sterk kritikk fra forskningsmiljøer som mener han kutter i deres budsjetter. I Dagsnytt 18 på NRK sa han derimot at det ikke er snakk om noen kutt. I år skal det brukes 10,8 milliarder kroner gjennom Forskningsrådet. Og det er faktisk rundt 0,7 milliarder mer enn det Solberg-regjeringen satte av i sitt budsjettforslag sist høst.

Borten Moe mente at NFR var på vei inn i økonomisk ruin fordi det har lovet bort midler de ikke har. Og at det ligger an til et underskudd på 2,9 milliarder kroner om bare to år, hvis han ikke kommer og rydder opp.

«Dette er de pengene de har til rådighet. Dette må de løse samfunnsoppdraget sitt innenfor. Det er den samme beskjeden regjeringen gir til Forsvaret, til kommunene og til sykehusene. Det er ikke sånn at bare fordi man driver med forskning så kan man se bort fra de bevilgningene Stortinget hvert år gir», sa Borten Moe.

Les også

Regjeringen svikter Rogaland

Vedums dilemma

Han er ikke redd for å komme med tydelig tale. Han er satt til å rydde opp i sin sektor og har flere ganger pekt på viktigheten av ikke å bruke for mye penger.

Det er positivet å gå gjennom offentlige prosjekter og pengebruken. Og å be Forskningsrådet holde seg innenfor rammene som alle andre sektorer, er helt på sin plass. Selv om det kan stilles spørsmål om måten det ble gjort på.

Men også på andre områder må pengebruken tas ned. Dette er finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums dilemma: Prøve å forklare hvordan det å pøse ut penger ut i alle sektorer uten kontroll, ikke kan fortsette. Selv om det går som det griner i norsk økonomi.

Som regel møter Vedum seg selv som populistisk opposisjons­politiker i denne øvelsen. Men han gjorde et nytt forsøk da han i Politisk kvarter i NRK mandag gikk ut mot offentlige byggeprosjekter som han mener er «dekadente og jålete». Han pekte spesielt på regjeringskvartalet som et prosjekt der kostnadene må kuttes.

Les også

Oljå trenger de unge

Les også

Politisk spill og handlekraft

Budsjettforhandlinger

Men det er ikke bare de ulike sektorene regjeringen må fortelle at de ikke kan bruke mer penger. Denne uken starter forhandlingene mellom Ap/Sp-regjeringen og SV om revidert statsbudsjett.

SV krever blant annet kutt i store motor­vei­prosjekter, økt formuesskatt og kutt i olje­skatte­pakken. SV vil i stedet bruke milliarder på velferdsreformer, som økt barnetrygd, sosialhjelp, bostøtte og barnetrygd. Og de er sterkt kritiske til regjeringens foreslåtte kutt i bistandsbudsjettet.

Men hvor skal SV hente pengene fra?

SVs svar er ganske gjenkjennelig: Mer penger gjennom økt skatt til de rike. Men økt skatt til de rike kan ikke dekke alt. I høst ble SVs økte krav i budsjettforhandlingene dekket inn av ekstra store utbytter fra Statkraft på grunn av ekstra høye strømprisene. Men blir det sånn igjen?

Kutt i oljeskattepakken vil ikke kunne brukes over budsjettet nå. Dette er penger som går inn i Oljefondet. Og som de økte inntektene fra olje- og gassbransjen, er dette penger som må tas ut gjennom økt oljepengebruk.

For stor stimulans inn i økonomien vil føre til at rentene går enda mer opp, og da er vi like langt.

Ola Borten Moe gjør en hederlig jobb med å prøve å sette på plass sin egen sektor.

Rydde selv

SVs fungerende partileder Kirsti Bergstø sa i sin tale til partiets landsstyre forrige uke at regjeringen må rydde opp selv etter sine løftebrudd.

Nå prøver Ap og Sp – som før valget kom med like store og vidløftige løfter som SV, med Ola Borten Moe i spissen – å forklare at det å forholde seg til budsjetter likevel er viktig.

Med strømkrise, koronakrise og krig er situasjonen ganske annerledes enn i høst. Og prioriteringene må bli annerledes. Da er kontroll med kostnader, enten det gjelder offentlige byggeprosjekter eller midler til forskning som går utover budsjettrammer, en del av jobben.

Borten Moe gjør en hederlig jobb med å prøve å sette på plass sin egen sektor. Men klarer han å sette på plass et SV, som synes å tro at det finnes en helt egen pengesekk man kan hente penger fra?

Så hva skjer når SV vil bruke mer penger og regjeringen vil spare?

Vanligvis er forhandlingene om revidert statsbudsjett en ganske enkel oppgave. Denne gangen blir det nok betydelig mer krevende.

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Næringsminister Vestre sier det må bli mindre snakk og mer handling. Det kan bli svært krevende å gjennomføre

 2. Kommentar: Den neste Nav-skandalen?

 3. Sannsynligheten for at Sp eller Frp faktisk vil kutte bensinavgiftene, er svært liten

 4. Velger Sandnes Ap Arne Espedal som ordfører­kandidat, er det fare for at de setter krokfot på seg selv

 5. Når ting er som verst for folk flest, bruker regjeringen mer penger på å dra oss baklengs inn i fortiden

 6. Å erstatte helligdager med valgfrie fridager er ingen god idé. Og det handler ikke om kristendom

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Ola Borten Moe
 3. Kirsti Bergstø
 4. Statkraft
 5. Stortinget